Maria Monasso en André Waalderbos Koninklijk Onderscheiden.
Maria Monasso en André Waalderbos Koninklijk Onderscheiden.

Drie Koninklijke Onderscheidingen in Oost Gelre

Groenlo - Het was vrijdagmorgen in het Stadhuis van Groenlo een drukte van belang, maar bovenal een gezellige drukte. In het kader van Koningsdag 2015 werden er door burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre een drietal Koninklijke Onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Deze bijzondere eer viel dit jaar te beurt aan twee Grollenaren, te weten Maria Monasso-Roes (65) en Jan van der Veen (70) en één Lichtenvoordenaar, te weten André Waalderbos (68).

In haar warme, hartelijke en vooral de juiste snaar rakende toespraak ging burgemeester Bronsvoort uitvoerig in op het bijzondere dan wel exclusieve van de bijeenkomst. "Oost Gelre is een initiatiefrijke, ondernemende gemeente. En deze keer gaat het daarbij niet om de weliswaar evenzo belangrijke zakelijke, commerciële kant van deze conclusie, maar om het enorm grote vrijwilligerskorps dat de gemeente kent. Ik kan het niet benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers voor de gemeenschap zijn. En omdat bij de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen de vrijwilliger centraal staat, is het vandaag voor mij en voor alle in Oost Gelre bij het vrijwilligerswerk betrokken burgers een bijzondere dag. Deze gebeurtenis wordt omschreven als 'Lintjesregen', maar het is helemaal geen regen. Afgezien van het feit dat de zon volop schijnt, komt niet iedereen in aanmerking voor een dergelijke onderscheiding."

Hoera voor Oma Maria!        

Onder het toeziend oog van haar kinderen en kleinkinderen, gehuld in een t-shirt met daarop de tekst 'Hoera voor Oma Maria!', werd Maria Monasso gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De in Groenlo geboren en getogen en zich met hart en ziel voor de Vestingstad Grolle inzettende Maria heeft inmiddels een staat van vrijwilligersdienst die er niet om liegt. Burgemeester Bronsvoort betitelde haar dan ook als een ingezetene van Groenlo, die zich op het terrein van cultuur, historie en educatie niet alleen inzet voor haar eigen Groenlo maar voor de gehele Achterhoekse samenleving. Iemand die dicht op de veranderingen en ontwikkelingen zit van allerlei zaken die de gemeenschap aangaan, zoals ook zaken op het terrein van jeugd- en ouderenzorg. "U bent iemand die te allen tijde bereid is om de handen uit de mouwen te steken. Een gemeenschapsmens waar een onvoorstelbare stimulerende werking vanuit gaat. Altijd werkzaam met een grote mate van passie en gedrevenheid en daarbij tegelijkertijd de geschiedenis van Groenlo uitdragende."

Naast tal van inmiddels afgesloten functies binnen de Grolse gemeenschap, is Maria Monasso op dit moment nog altijd bijzonder actief op tal van terreinen. Zo is zij vanaf 1997 nog steeds secretaris en bestuurslid van de Stichting Het Grols Museum, de rechtsvoorganger van de Stichting Stadsmuseum, die in 2001 een feit werd. Ook steekt zij veel vrijwilligerswerk in de functie bestuurslid van de Stichting Stadsboerderij, het Comité Dodenherdenking 4 mei en de Stichting Cultureel Centrum De Bron. Daarnaast is zij niet alleen mede-oprichter van de Stichting Stolperstenen Groenlo, maar ook bestuurslid en in die functie tevens een belangrijk gezicht van deze alom geroemde organisatie. Om het verder nog maar niet te hebben over haar bezigheden voor de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, de dameskegelvereniging 'Op de Slöfkes' en de dameszanggroep De Sara's. Kortom een voorbeeldige gemeenschapsvrouw, altijd bezig met het wel en wee van Grolle.

Gezicht van Gelderland

André Waalderbos, die zich reeds jaren achtereen inzet op het terrein van volksgezondheid en welzijn, en dat plaatselijk, regionaal en provinciaal, werd door burgemeester Bronsvoort omschreven als het gezicht van Gelderland binnen de LOTUS wereld (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers ThH.). Voor al zijn vrijwillige werkzaamheden op dat brede terrein, en dat inmiddels reeds gedurende een periode van 45 jaar, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "U bent op uw werkterrein bijzonder inspirerend en creatief bezig, daarbij alle steun van het thuisfront genietende. Het LOTUS werk is iets dat je doet uit idealisme en gedrevenheid. En juist dat is u op het lijf geschreven. Niet voor niets wordt u op dat omvangrijke terrein gezien als het gezicht van Gelderland."

André Waalderbos begon zijn lange lijst met werkzaamheden in 1970 bij de EHBO Zieuwent-Mariënvelde, waarbij hij als actief lid van 1973 tot 1982 de voorzittershamer hanteerde. Zijn grote betrokkenheid bij de EHBO had tot gevolg dat hij in 1986 de grote inspirator was van de verbouw van het verenigingsgebouw voor de EHBO en LOTUS, genaamd 't Zwaluwennus. Vanaf 1980 tot heden is Waalderbos op legio terreinen actief voor LOTUS. Zo heeft hij de nodige bijdragen geleverd met betrekking oprichting van studiekringen en verzorging van opleidingen. Het gevolg hiervan is dat hij inmiddels ruim 30 jaar instructeur, studieleider en docent is en daarnaast ook nog eens een bevlogen en innovatief medeschrijver van het LOTUS leerboek. Was Waalderbos van 1984 tot 1990 voorzitter van LOTUS rayon Gelderland, sedert 12 april 2014 geniet hij landelijke bekendheid als gevolg van zijn functie als voorzitter van de Landelijke LOTUS Organisatie. Naast alle LOTUS werkzaamheden was André Waalderbos jarenlang wagenbouwer bij de bekende corsogroep Te Vruchte. Inmiddels is hij, en dat vanaf 2011 bij de oprichting nauw betrokken bij de wagenbouwgroep Veur Mekare, een vaste deelnemer aan het bloemencorso in Lichtenvoorde. Bovendien een wagenbouwgroep, die is opgericht om mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap te betrekken in het groepsproces van wagenbouwer. Waalderbos is daarbij coördinator van het land. Een functie die hij uitoefent in samenwerking met de Stichting De Lichtenvoorde en dat onder het toepasselijke motto 'Corso zonder beperkingen'.

Binnenstad van Grolle

Hij verhuisde in de tachtiger jaren van Terschelling naar Groenlo en is zich vanaf het eerste moment een echte Grollenaar gaan voelen. Iemand die niet te beroerd is om zich op diverse terreinen in te zetten voor de Grolse gemeenschap. Met name de binnenstad van Groenlo oftewel het Grolle binnen de gracht gaat hem na aan het hart. Jan van der Veen kon vanwege privéomstandigheden afgelopen vrijdag niet aanwezig zijn en werd om die reden afgelopen donderdag in besloten kring gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ondanks zijn afwezigheid roemde burgemeester Bronsvoort de inzet, veerkracht en betrokkenheid van Van der Veen en nodigde de aanwezigen uit voor een hartelijk applaus voor deze vrijwilliger. Een verzoek waaraan spontaan gehoor werd gegeven. Dat Jan van der Veen zich heeft ingezet op het terrein van cultuur, historie en toerisme, blijkt uit de lange staat van dienst. Zo was hij gedurende een zevental jaren eerst penningmeester college van diakenen van de Hervormde Gemeente Midsland op Terschelling en daarna werkzaam als administrateur-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Groenlo. Eenmaal in Groenlo ingeburgerd, bekleedde hij gedurende twee raadsperiodes het lidmaatschap van de raadscommissie Welzijn in de voormalige gemeente Groenlo. In de afgelopen jaren heeft Van der Veen veel betekend voor het Groenlo's Ondernemers Verbond (GOV) en dat ondermeer door actief lid te zijn van tal van werkgroepen, waaronder de werkgroepen Braderie en Binnenstad. Functies die hij tot op heden nog steeds met veel verve en een behoorlijk portie enthousiasme bekleedt, zijn die van boekhouder en financieel adviseur van de Stichting Horeca Evenementen Groenlo, waarbij hij reeds ruim 20 jaar tevens gesprekspartner is namens de Grolse Horeca voor de gemeente Oost Gelre, het GOV en alle organisaties van evenementen e.d. Daarenboven is Van der Veen sedert 2008 en dat momenteel nog steeds voorzitter van de klankbordgroep 'Vestingstad Groenlo' en secretaris van de 'Stichting Vrienden van De Molenberg'.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden