Jacquo Harbers van AGEM (links) en Ruud Krabbenborg van Zieuwents Belang (rechts).
Jacquo Harbers van AGEM (links) en Ruud Krabbenborg van Zieuwents Belang (rechts).

Oprichting Energiecoöperatie Zuwent wordt toegejuicht

Oost Gelre - De Contactgroep Zieuwents Belang laat andermaal van zich horen. Het gaat deze keer om een initiatief om te komen tot de oprichting van de Energiecoöperatie Zuwent. Tijdens het wekelijkse perspraatje van burgemeester en wethouders waren het Ruud Krabbenborg van Zieuwents Belang en Jacquo Harbers van AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij), die met veel enthousiasme de plannen kwamen toelichten.

Door Theo Huijskes


Het is de bedoeling dat AGEM in opdracht van Zieuwents Belang in samenwerking met de werkgroep Energiecoöperatie ZUWENT i.o. gaat werken aan een collectief zonnedak binnen de postcoderoos 7136. Met deze postcoderoos wordt niet alleen Zieuwent bereikt, maar ook Harreveld, Lievelde, Beltrum, Mariënvelde en Lichtenvoorde. Voor deze opzet is gekozen, omdat Zieuwents Belang hierin mogelijkheden ziet om haar eigen burgers daarvan in behoorlijke mate te laten profileren.

"Eind vorig jaar waren wij als Zieuwents Belang aanwezig bij een bijeenkomst over duurzaamheid in Vragender. Daarbij kwam gelijk bij ons op: Wat in Vragender kan, moet in Zieuwent ook kunnen. Een geschikte locatie in Zieuwent (Wopa ThH) was vrij snel gevonden. Hier is in ieder geval reeds plaats voor minimaal 200 zonnepanelen", aldus Ruud Krabbenborg, die daar direct aan toevoegt dat ook een tweede locatie in Zieuwent geen probleem zal zijn. Aangevuld door Jacquo Harbers, coördinator en ontwikkelaar zonne-energie bij AGEM met de woorden: "In Zieuwent kwamen wij direct in een warm bad terecht. Het enthousiasme alsmede positivisme heeft ons erg verrast. Tijdens de eerste gesprekken kwam direct naar voren gemeenschapszin en de daadkracht in dit dorp ongekend groot is."
Het college van burgemeester en wethouders liet afgelopen woensdag, in navolging van de uitgebreide informatie op de gemeentepagina's in deze krant, bij monde van wethouder René Hoijtink andermaal weten bijzonder verheugd te zijn met het genomen initiatief. "De gemeente Oost Gelre en de Regio Achterhoek hebben de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. De AGEM ondersteunt het ontwikkelen en leveren van duurzame energie. Ook het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen draagt bij aan de doelstelling. Mede in het kader daarvan hopen wij dat het Zieuwentse initiatief navolging krijgt in deze gemeente."

De altijd actieve Contactgroep Zieuwents Belang is er helemaal van overtuigd dat het minimale aantal leden, benodigd voor de opstart van de coöperatie, zeer snel wordt gehaald. Zieuwent heeft in het verleden reeds meerdere malen succesvol bewezen dat men weet met burgerparticipatie om te gaan. "De leefbaarheid binnen onze gemeenschap staat voorop", geeft Ruud Krabbenborg aan. "In dat verband vertrouw ik er ook op dat ons verzoek aan het college en de gemeenteraad om ons financieel te faciliteren in de opstartkosten snel gehonoreerd wordt. Voor belangstellenden gaat één zonnepaneel circa € 250,00 kosten. De deelnemers aan de coöperatie, derhalve de burgers zelf, beslissen uiteindelijk zelf over de bestemming van de opbrengsten van de energie-installatie. Wij denken daarbij aan een verdeling van circa 2/3 deel voor de deelnemers en circa 1/3 deel voor het dorpsfonds. Het grootste deel is dus bestemd voor de deelnemers, die hiermee hun energierekening aanmerkelijk kunnen verlagen. Andermaal een mooie vorm van 'noaberschap', die zo kenmerkend is voor Zieuwent, Oost Gelre en de Achterhoek."

Meer berichten