De officiële opening van ‘Zonnig Zieuwent’ door burgemeester Annette Bronsvoort.
De officiële opening van ‘Zonnig Zieuwent’ door burgemeester Annette Bronsvoort. (Theo Huijskes)

Officiële opening Postcoderoos project 'Zonnig Zieuwent'

Plannen voor realisatie tweede project in Lichtenvoorde

Door Theo Huijskes

ZIEUWENT - 'Wat de gemeenschap Zieuwent wil, krijgt men voor elkaar'. En zelfs meer dan dat, zo bleek afgelopen zaterdag bij de officiële opening van het Postcoderoos project 'Zonnig Zieuwent'. Want omdat de zon ten tijde van de opening hoog aan de hemel stond, leek men zelfs het bewijs geleverd te hebben de weersomstandigheden naar eigen hand te kunnen zetten, in dit geval een weertype dat meer dan duidelijke associaties vertoont met het onder grote belangstelling in werking gezette project.

Onder het toeziend oog van wethouder Jos Hoenderboom uit Zieuwent was het burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre, die met aan haar zijde Ruud Krabbenborg, voorzitter van de Coöperatie Zonnig Zieuwent, de officiële opening verrichtte en de installatie in werking stelde.
In haar toespraak stelde burgemeester Bronsvoort dat Zieuwent in deze gezorgd heeft voor een voorbeeldfunctie in niet alleen de gemeente Oost Gelre, maar de gehele Gelderse Achterhoek. "Achter dit project gaat een coöperatieve gedachte bij uitstek schuil. En juist dat is de grote kracht van de hier door Zieuwent geleverde prestatie. Het is alom bekend in deze gemeente, maar ik herhaal het nog maar eens, wanneer Zieuwent iets wil, gaat men er helemaal voor. Dat leid ik alleen al af aan het gegeven dat zoveel burgers zo snel bij dit project betrokken waren. Daar zijn wij als gemeentebestuur buitengewoon trots op."
Bronsvoort bracht verder nog het aspect leefbaarheid in verband met het project. "Een deel van de opbrengst van 'Zonning Zieuwent' komt ten goede aan de leefbaarheid in het dorp. Een prachtig voorbeeld van een win-winsituatie. Hulde daarvoor."

Goede samenwerking
Het kostte voorzitter Ruud Krabbenborg veel moeite om zijn trotse gevoelens te onderdrukken. Krabbenborg schetste in zijn openingswoord het gehele traject, dat beginnende eind 2014 vervolgens in een recordtijd werd afgewerkt. "Dankzij de medewerking van velen, zeker niet in de laatste plaats alle vrijwilligers, hebben wij het grootste project in de Achterhoek tot op heden kunnen bewerkstelligen. Bij de start kijkende naar Vragender, overheerste gelijk de gedachte: wat Vragender kan, kunnen wij ook. En zie: wij zijn zover en Vragender moet nog beginnen."
Krabbenborg was met name trots op het gegeven dat men alle mogelijkheden had uitgebuit, daarbij vooral verwijzende naar de binnengehaalde provinciale subsidie. "Bij de eerste informatieavond in september 2015, meldde zich gelijk het benodigde aantal van 50 geïnteresseerden. Voor het aanbrengen van de zonnepanelen bood vervolgens het bedrijf Wopa als een goede partner haar dak aan. Alle positieve ontwikkelingen, met name veroorzaakt door de overweldigende belangstelling, hadden tot gevolg dat wij uiteindelijk terecht kwamen bij het bedrijf van Dick en Marieke Schieven aan de Grobbenweg. Hier werden op 13 mei jongstleden alle 441 panelen in één dag geplaatst door Wopereis Solar en Installatietechniek uit Doetinchem. Hiermee is het bewijs geleverd dat er middels een goede samenwerking met tal van partijen en individuele personen veel mogelijk is."

Tweede project
Eveneens met gepaste trots deelde voorzitter Krabbenborg mee dat men voornemens is om op korte termijn in Oost Gelre, en dat bij voorkeur in Lichtenvoorde, een tweede project op te starten. "Met ons allen hebben wij met dit Zieuwentse project de nodige ervaring en expertise opgedaan en het is zonde om daarvan geen vervolggebruik te maken. Daarom hebben wij met elkaar de ambitie uitgesproken om in Lichtenvoorde een uit minimaal 1.000 panelen bestaand project op te starten."
Een mededeling die helemaal in goede aarde viel bij Guus Ydema, directeur van AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). "Niet alleen Zieuwent is trots, maar wij zijn ook trots. Maar ik blijf vinden dat met name Zieuwent zelf moet genieten van dit grote succes. Het resultaat hier is een geweldige injectie in positieve zin voor de rest van de Achterhoek. Op dit moment zijn wij volop bezig met een tiental andere projecten in ontwikkeling. Daarnaast blijven wij op bestuurlijk en ander terrein lobbyen in onder andere Den Haag en laten dientengevolge geen kans onbenut om de Achterhoek te promoten."

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=elna.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=713,726" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>