Glasvezel in het buitengebied laat nog op zich wachten. Foto: Theo Huijskes
Glasvezel in het buitengebied laat nog op zich wachten. Foto: Theo Huijskes

Bezorgdheid over aanleg glasvezel in buitengebied

Algemeen

OOST GELRE - Bij alle fracties in de gemeenteraad van Oost Gelre is sprake van een grote mate van onvrede over de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. De beide coalitiepartijen (CDA en OOG) kwamen naar aanleiding daarvan met vragen tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. Daar bovenop diende de OOG-fractie ook nog eens een motie in, die overigens van een echte behandeling bleef uitgesloten.

Door Theo Huijskes

CDA-raadslid Toon Hulshof merkte daarbij op dat de aanleg in de veronderstelling van zijn fractie, zij het met enige vertraging, een gelopen race was. "De huidige stand van zaken geeft echter een totaal ander beeld. De eerste informatiebijeenkomsten ten behoeve van de belanghebbende inwoners van Oost Gelre en Aalten zijn inmiddels achter de rug en in januari zou de vraagbundeling starten om de beoogde deelname van 50% te bewerkstelligen. Hoewel het de laatste weken ongemakkelijk stil is rondom opdrachtnemer CIF en glasvezel, was de teleurstelling bij de CDA-fractie groot toen we tijdens het raadsoverleg met de kleine kernen te horen kregen dat het glasvezelproject in Oost Gelre en Aalten wordt uitgesteld", aldus Hulshof, die vervolgens een serie vragen afvuurde op verantwoordelijk wethouder Marieke Frank.

CIF is en gedraagt zich als monopolist
Ook OOG-fractievoorzitter Frits Schmidt uitte via een vraag de teleurstelling, eigenlijk een signaal van woede, over het uitblijven van de aanleg. "We hebben hier te maken met drie jaar lang politiek getinte beloftes en toezeggingen. Ik kan nu niet anders zeggen dan een serie losse flodders, die zijn weerga niet kent. Opdrachtnemer CIF is monopolist in deze en gedraagt zich helaas ook als monopolist. Wat is heden ten dage nog de waarde van een gesloten convenant met handtekeningen? Wij als OOG durven de stelling aan dat dit proces niet goed is aangestuurd met het gevolg dat wij met ons allen en met name de belanghebbende burgers met de gebakken peren zitten. Wat gaan we nu doen? Netjes wachten totdat het CIF weer gaat bewegen of gaan we nu zelf bewegen?"

Vertrouwen is geschaad
Portefeuillehouder Marieke Frank geeft toe dat het vertrouwen in het CIF is geschaad. "Dit vooral bij ons als werkgroep ten behoeve van de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Ondanks dat wij te maken hebben gekregen met een vertraging als gevolg van het tweemaal over uitstellen van de aanleg, geven wij het CIF vooralsnog het voordeel van de twijfel. Los daarvan heeft het convenant geen bindend karakter, is slechts een document dat alleen de afspraken vastlegt. Ondanks dat wij nog geen alternatief plan voorhanden hebben, gaan wij nog deze week (woensdag 20 december, ThH) met de werkgroep aan tafel om te bespreken hoe wij nu verder gaan. Dit laatste zal overigens wel in het teken staan van de toezegging dat er op 25 januari 2017 definitieve duidelijkheid is. En in de periode tot aan dat moment ga ik niet in op allerlei geruchten. Met andere woorden, het huidige uitstel waarmee wij hebben te maken, betekent voor mij nog geen afstel. Uw raad alsmede alle betrokken burgers hoeven niet te twijfelen over mijn inzet voor dit belangrijke project."
In het verlengde van het vorenstaande was het ook wethouder Frank, die de door de fractie van OOG ingediende motie, met de insteek extra druk te zetten achter de voortgang van het glasvezelproject, de raad ontraadde. Een signaal dat buiten OOG om door alle fracties werd overgenomen, waarop OOG-voorzitter Frits Schmidt de motie introk.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna