De veel besproken kruising Zieuwentsweg richting Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes
De veel besproken kruising Zieuwentsweg richting Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes

Gemeenteraad beslist in oktober over kruising Zieuwentseweg

Opties: gehele of gedeeltelijke afsluiting kruising

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - In navolging van Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland gaat de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre uit naar een volledige afsluiting van de kruising N18 nabij de Zieuwentseweg in Lichtenvoorde. Alvorens de raad zich buigt over deze veel besproken verkeerssituatie, organiseert de gemeente Oost Gelre eerst nog een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Die bijeenkomst zal eind augustus, begin september plaatsvinden.

Wat gemeente, Rijkswaterstaat en provincie betreft, staat ten aanzien van de kruising Zieuwentseweg maar één aspect helemaal voorop en dat is de veiligheid. Om gehoor te geven aan dat uitgangspunt, is er aan Goudappel Coffeng een opdracht verstrekt voor een onafhankelijk onderzoek naar twee varianten om de verkeersveiligheid en doorstroming ter plekke te verbeteren.

Het resultaat van het onderzoek komt overeen met de voorkeur van de drie partners, te weten de opheffing van de kruising en de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel.

Daarnaast zal er ten behoeve van het gemotoriseerde verkeer komende vanaf Zieuwent een nieuwe afslag in de richting van de Richterslaan worden aangelegd, parallel aan de N18. Een punt van overweging bij deze oplossing is ook het gegeven dat er niet alleen bij de Richterslaan, maar ook nabij de afslag Harreveld nieuwe verkeerslichten zijn geïnstalleerd. Daarnaast komt er op korte termijn ook nog een verkeerslichteninstallatie nabij de afslag Lichtenvoorde Zuid.

Veiligheid voorop
Desgevraagd laat Zieuwents Belang via voorzitter Jos Kolkman weten dat men zich kan verenigen met een volledige afsluiting van de kruising Zieuwentseweg, mits gezorgd wordt dat daarvoor de meest veilige oplossing in de plaats komt. "Wanneer deskundigen aangeven dat de kruising dicht moet om zodoende een goede doorstroming van het verkeer te kunnen bewerkstelligen, zal dat zo zijn. Maar wat wij dan wel eisen, is een tunnel of brug voor de fietsers en voetgangers. Wanneer de keuze daarbij op een tunnel valt, is dat prima. Maar wij blijven daarbij op ons standpunt dat de veiligheid van de weggebruikers boven alles gaat. Dat in het verlengde daarvan het autoverkeer richting Lichtenvoorde via de Richterslaan een eindje moet omrijden, zullen wij op de koop toe nemen."

Marcel Eekelder, voorzitter van voetbalvereniging Longa '30, geeft aan dat zijn aan de Raadhuisstraat gehuisveste club samen met de buren tijden geleden al een brief heeft gestuurd naar het gemeentebestuur. "Wij hebben er alle begrip voor dat er passende maatregelen moeten worden genomen in verband met de steeds toenemende verkeersdrukte en dat de veiligheid van de burgers daarbij te allen tijde voorop staat. Maar dan moeten er wel oplossingen worden gekozen, die bedrijven, organisaties en verenigingen geen onoverkomelijke nadelen bezorgen. Immers, bij een algehele afsluiting van het kruispunt Zieuwentseweg is ons sportpark veel slechter te bereiken. In dat geval wordt namelijk de Kerkhoflaan eenrichtingsweg, waardoor de bezoekers van het Longa '30-complex alleen nog via de Esstraat en de Raadhuisstraat hun bestemming kunnen bereiken. En dat is voor ons een niet te accepteren achteruitgang."

Onduidelijkheid blijft
Met betrekking tot het totale Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede, voert Noaber 18 op dit moment het gedeelte Groenlo-Enschede uit om op die manier Eibergen, Haaksbergen en Usselo te ontlasten. Een en ander moet eind 2018 gereed zijn. Wat het gedeelte Varsseveld - Groenlo aangaat, gaat BAM na de zomer aan de slag met de reconstructie van het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (Varsseveldseweg). Ook zal BAM ter hoogte van Varsseveld de capaciteit van de N18 vergroten en daarnaast tussen Varsseveld en Lichtenvoorde diverse verkeersveiligheidsmaatregelen uitvoeren.

Overigens is het nog steeds niet bekend of het gedeelte van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo een 80- of een 100km-weg wordt en of dit gedeelte van een tweebaansweg wordt omgezet in een driebaans- of vierbaansweg. Concrete voorstellen hieromtrent zijn nog niet voorhanden.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=elna.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=713,726" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>