Hotel-Restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes
Hotel-Restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes

'Belangen ondernemers te weinig meegewogen'

HR 't Zwaantje voelt zich zwaar gedupeerd

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - De plannen met betrekking tot de kruising N18 nabij de Zieuwentseweg houden de gemoederen van Lichtenvoordenaren, en vooral de in de buurt gehuisveste ondernemers, behoorlijk bezig. Namens de betrokken bedrijven stelt Hans Pillen, directeur van HR 't Zwaantje, het een bijzonder kwalijke zaak te vinden dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de zakelijke belangen van de eigen burgers. "Dat baseer ik niet op het nu door de gemeente naar buiten gebrachte persbericht, maar wel op het gegeven dat wij inmiddels twee en een half jaar met deze aangelegenheid bezig zijn, maar wat onze belangen aangaat nog geen meter zijn opgeschoten."

Hans Pillen kan niet begrijpen dat het gemeentebestuur op een dergelijke wijze voorbij gaat aan één van haar belangrijkste taken, te weten de behartiging van de economische belangen van de gemeente en daarmee van haar eigen burgers. "Voorop gesteld, wij beseffen als ondernemers terdege dat er in verband met de alsmaar toenemende verkeersdrukte de nodige aanpassingen moeten worden getroffen op het terrein van de verkeersveiligheid. Maar het is voor ons onbegrijpelijk, dat wanneer je samen met Rijkswaterstaat en Provincie onderdeel uitmaakt van een projectgroep op dat terrein, je de economische belangen op een dergelijke wijze naar de achtergrond verplaatst. Bij het geven van instemming aan de uitgekristalliseerde plannen wordt er zelfs geen enkel voorbehoud gemaakt, waarmee wij als ondernemers eventueel nog ons voordeel kunnen doen. En dit terwijl wij altijd als insteek hebben gekozen om er samen met elkaar uit te komen, om dit probleem in goed gezamenlijk overleg op te lossen."

Alleen een kwestie van ja knikken
Horecaondernemer Pillen vraagt zich af met welke bedoelingen de gemeente de onderhandelingen is ingegaan. "Is het niet zo dat je vooraf goed moet weten wat je wilt, welke de financiële consequenties zijn, en dat niet alleen voor de gemeente maar ook voor haar burgers en dat je daarom de nodige invloed wilt uitoefenen op de besluitvorming? Echter dit traject analyserende, kan ik alleen maar de conclusie trekken dat men zonder welke vorm van bagage dan ook achter Rijkswaterstaat en Provincie is aangelopen en dat het dientengevolge alleen maar een kwestie van ja knikken is geworden." Wanneer hij geconfronteerd wordt met de vele, inmiddels reeds gehouden informatieavonden, zegt Pillen dat er bij die bijeenkomsten nooit geen enkele duidelijkheid is gegeven over de aanpak van de gevolgen voor de naburige ondernemers. "En wat gebeurt er nu? Aan de vooravond van de vakanties worden de plannen niet alleen via een achterdeurtje ten tonele gevoerd. Ook wordt alleen gesproken over de verkeerssituatie ter plekke, maar niet over de gevolgen voor ons als ondernemers. Hoe wordt bijvoorbeeld straks de bereikbaarheid van onze horeca-accommodatie geregeld? Het lijkt erop dat de thans te overbruggen 300 meter plaats moet maken voor een ruim twee kilometer lange, bijzonder omslachtige omweg via de Richterslaan en de smalle Esstraat, waarbij het voor ons nog de vraag is wat er met de Kerkhoflaan gaat gebeuren. Al met al derhalve een zeer teleurstellende gang van zaken."

3 reacties
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756721&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=elna.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=713,726" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>