Foto: Nick Oostendorp
Columns

Carnaval is emotie

Carnaval is emotie

Het in carnavalskringen alom befaamde vijfde jaargetijde is weer losgebarsten. Beginnende op de elfde van de elfde en in februari eindigende met de zogenoemde drie dolle dagen, ditmaal op 11, 12 en 13 februari 2018, is de jaarlijkse achtbaan van pure euforie weer volop draaiende. Carnaval, van oorsprong een katholiek feest, betekent voor velen verkleden, dansen en lekker gek doen. Enerzijds is het goed voor te stellen dat degenen, die ervoor kiezen om zich niet in het carnavalsgedruis te storten, het festijn aanmerken als een bonte happening, waarbij uit de ban gesprongen burgers zich met name vermaken met het drinken van bier. Maar anderzijds weten insiders en zeker de echte carnavalisten onder ons maar al te goed dat achter dat, veelal als gek gedoe geziene schouwspel veel meer schuil gaat. Zij die op zoek zijn gegaan of nog gaan naar de echte transformatie dan wel vervorming van het carnaval, hebben of zullen gaan ontdekken dat de functie van het feest totaal anders is. Een gezamenlijk gebeuren dat wordt ingevuld of gepaard gaat met aspecten als verbondenheid, weemoedigheid, verliefdheid, genegenheid, tevredenheid, kameraadschap en zeker ook verdriet en dus bovenal emotie, veel emotie ...

Het bewijs dat carnaval mede daarom veel meer is dan alleen hossen, schallen en drinken, werd onlangs nog geleverd tijdens het jaarlijkse Prinsenbal in het carnavalswalhalla van Oost-Nederland, de carnavalsveste Grol. Direct na de spectaculaire onthulling van het 55e en dus jubileum Prinsenpaar van carnavalsvereniging De Knunnekes, werd het bomvolle carnavalshoes City Lido vanaf het hoofdpodium overvallen door een indrukwekkend en met name respectvol gebaar van de nieuwe stadsprins: Henk-Jan ten Brincke. Samen met zijn partner Marloes, en dat onder het toeziend oog van stadsadjudant Maurice Gelinck, maakte de 55e prinselijke hoogheid op meer dan ontroerende wijze hun beide overleden dochtertjes Noor en Roos deelgenoot van zijn totale presentatie als de nieuwe carnavalsleider van Groenlo. De blijdschap van de beide meisjes, afstralende van de beide roze ballonnen, maakte de honderden aanwezige carnavalisten totaal sprakeloos en bezorgde dezelfde feestende meute tegelijkertijd kippenvel. De trotse pa van 'ziene deerntjes Noor en Roos' en zijn geëmotioneerde partner Marloes braken met hun voorbeeldige daad niet alleen de harten van zeer velen, maar leverden daarmee tevens het bewijs dat carnaval meer is dan alleen het vieren van een feest. Een aangrijpend onderdeel van het totale protocol, dat niet alleen een hoog niveau uitstraalt, maar tevens borg staat voor het kwalitatief hoogstaand visitekaartje van De Knunnekes in het algemeen en het huidige prinsenpaar in het bijzonder!

Dit alles is ook carnaval, dit alles illustreert de verbondenheid die carnaval bij jong en oud teweeg brengt. Begin dit jaar schreef een plaatsgenoot van mij in deze krant dat het mooie van carnaval de gelijkwaardigheid is. En dat klopt. Carnaval kent geen rangen en standen, carnaval is drempelverlagend, carnaval omarmt alle mensen, carnaval verbindt. Wanneer er jaarlijks één activiteit is, waarbij het saamhorigheidsgevoel hoogtij viert, dan is het wel met carnaval. Niet voor niets is tijdens dit volksfeest iedereen je beste maat. Het feest is veel te mooi voor negatieve emoties. En wat blijft er dan over? Inderdaad positieve emoties, alleen maar positieve emoties …
Alaaf!

Reacties/tips: delibero@contact.nl

Meer berichten