Mogelijk snelle uitvoering plan Raadhuishof + ’t Zwaantje. Foto: Theo Huijskes
Mogelijk snelle uitvoering plan Raadhuishof + ’t Zwaantje. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Motie voor versnelde aanpak plan Raadhuishof en 't Zwaantje

VVD, CDA en NLOG maken zich sterk voor bouwen naar behoefte

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - Met dertien stemmen voor en zeven stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Oost Gelre een motie aangenomen om te komen tot een snelle en haalbare ontwikkeling van het plan Raadhuishof en 't Zwaantje in Lichtenvoorde. De motie werd ingediend door de fracties VVD en CDA en werd mede ondertekend door de fractie van de Nieuwe Liberalen Oost Gelre.

VVD, CDA en NLOG roepen met de motie het college van b&w op om haar medewerking te verlenen, waarbij de kwaliteit van het plan leidend is en prevaleert boven de aantallen. Daarbij werd door genoemde partijen nadrukkelijk gesteld dat het voorbereidingsbesluit onverminderd van kracht blijft, en zelfs een extra aanleiding moet zijn om actie te ondernemen. Portefeuillehouder Vincent van Uem kenmerkte het als een goed plan en toonde geen bezwaren om de motie uit te voeren. Dit laatste deed D66-woordvoerder Jerry van der Meulen topmerken: "Waardering voor deze wethouder dat hij achter de motie staat, terwijl het de bedoeling is om het plan hiermee onderuit te halen!"

'Rotte appel'
De initiatiefnemers van de motie stellen dat de gemeente Oost Gelre per 1 januari 2018 605 inwoners meer telt dat volgens het beleidsuitgangspunt van de woonvisie. "Bovendien zijn er momenteel ruim 120 burgers in deze gemeente die geen passende woning kunnen vinden, wat tot gevolg heeft dat er voor het plan Raadhuishof maar liefst 80 belangstellenden zijn." Daarnaast is de motie onderbouwd met het gegeven dat uit een onderzoek is gebleken dat er de komende vijf jaar al minimaal 1.567 vacatures te verwachten zijn in Oost Gelre. "En daarvoor moeten woningen beschikbaar zijn", aldus VVD, CDA en NLOG, die tevens van mening zijn dat dit een uitgelezen kans is om een 'rotte appel' aan te pakken, en tegelijkertijd ruimte te geven aan duurzame woningen."

Werkgroep wonen en werken
In de toelichting op de motie merkte VVD'er Bart Porskamp op dat het voorbereidingsbesluit is genomen op basis van de woonvisie. "Echter wel een visie die is ingehaald door de werkelijkheid. De VVD heeft al meerdere malen opgeroepen om de gemeentelijke Woonvisie te herzien. Niet alles vol bouwen, maar bouwen naar behoefte. Met het uitgangspunt van een gemiddeld huishouden van 2,36 inwoners, is er op dit moment al een tekort van 256 woningen. Het is niet voor niets men inmiddels is gestart met een werkgroep wonen en werken in Oost Gelre. Ook zit de Achterhoek, in tegenstelling tot Groningen en Zuid-Limburg, in de één na hoogste categorie qua welvaart zit. Laten we daarom eigen beleid maken dat bij ons past en zorgen dat kansen in Oost Gelre beter worden benut. In dit geval is het zaak de gehele omgeving in één keer goed aan te pakken."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten