Bestuurlijk manusje van alles Ben Verheij. Foto: Theo Huijskes
Bestuurlijk manusje van alles Ben Verheij. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Ben Verheij trouwste bezoeker van raads- en commissievergaderingen

OOST GELRE - Geen bosje bloemen of een flesje wijn. Maar wel persoonlijke aandacht van burgemeester Annette Bronsvoort. Het overkwam Grollenaar Ben Verheij (71) aan het begin van de laatste vergadering voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Door Theo Huijskes

De gepensioneerde leraar, die tal van bestuurs- en andere functies bekleedt, werd gecomplimenteerd met het feit dat hij de trouwste bezoeker is van zowel de raads- als commissievergaderingen in de gemeente Oost Gelre. "Wanneer ik goed geïnformeerd ben, heeft u in de afgelopen raadsperiode van vier jaar slechts één vergadering gemist. En dat is een uitzonderlijke prestatie", aldus burgemeester Bronsvoort, wiens woorden gepaard gingen met een spontaan applaus van de raadsleden en de aanwezige belangstellenden op de publieke tribune.

Geschiedenis van Groenlo
In een reactie zegt Ben Verheij verrast te zijn door de reactie van de burgemeester. "Zij is iemand die oog en oor heeft voor dit soort zaken en dat vind ik leuk. Wel heb ik in werkelijkheid in de afgelopen vierjarige zittingsperiode één raadsvergadering en één commissievergadering gemist. De was in beide gevallen vanwege andere verplichtingen. Door de politiek op de voet te volgen, weet ik uit de eerste hand datgene wat mogelijk van belang is of kan zijn voor de organisaties en verenigingen waarvan ik als voorzitter of bestuurslid deel uitmaak."

Verheij, ongehuwd en aan de Vrakkingweg in Groenlo samenwonende met zijn zussen Ans en Maria, heeft als grootste hobby het bestuderen en promoten van de geschiedenis van Groenlo en het dientengevolge actief zijn als bestuurslid van verenigingen, stichtingen en werkgroepen die allemaal direct of indirect met Groenlo te maken hebben. "Daarnaast ben ik vanaf 1970 en dat tot 2005, dus gedurende een aaneengesloten periode van 35 jaar actief geweest in de politiek. Voor de plaatselijke partij Actie Centrum Groenlo heb ik tot de gemeentelijke herindeling ruim 25 jaar zitting gehad in de raad van de gemeente Groenlo."

Vrijwillige workaholic
Ben Verheij bekleedt vrijwillig nog diverse functies. Zo is hij voorzitter van Belangenvereniging Groenlo, Oudheidkundige Vereniging Groenlo, Stichting Vrienden van De Molenberg, Stichting Oude Calixtus, Gemeentelijke Monumentencommissie van Oost Gelre, Comité Open Monumentendag gemeente Oost Gelre en Gezamenlijke Oudheidkundige Verenigingen in Oost Gelre. Of dat nog niet genoeg is, zet hij zich als bestuurslid ook nog eens in voor het Stadsmuseum Groenlo, Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek - West Munsterland, Organisatie 250 jaar grens Nederland - Duitsland, Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis en Klankbordgroep Stadspark De Grolse Weiden. Ook is Verheij hoofdredacteur van het blad Venster van de Stichting Oude Gelderse Kerken en eindredacteur van Grols Verleden, een magazine van de Groenlose Oudheidkundige Vereniging.

Meer berichten