Foto: archief Achterhoek Nieuws bv
Foto: archief Achterhoek Nieuws bv

Informatieronde in Oost Gelre afgerond

CDA en VVD praten verder over nieuw coalitieprogramma

OOST GELRE - Afgelopen week hebben Niek Bragt en Jos Hoenderboom namens het CDA met alle partijen in de raad verkennende gesprekken gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn besproken binnen de CDA-fractie en -bestuur.

Zij zijn tot het besluit gekomen dat gelet op de programmatische overeenkomsten en op het wederzijdse vertrouwen in een goede samenwerking, in eerste instantie gesproken wordt met de VVD om tot een coalitieakkoord te komen.

De verkennende gesprekken met PvdA, D66, NL en OOG zijn open en constructief verlopen waarbij goed naar elkaar is geluisterd. Er zijn veel goede ideeën aangedragen die waar mogelijk meegenomen kunnen worden bij de totstandkoming van een nieuw coalitieprogramma.

In de verdere besprekingen blijft het CDA streven naar een coalitieprogramma dat op een zo breed mogelijke steun kan rekenen en waarin naast de coalitie ook andere partijen zich in kunnen herkennen.

De formerende gesprekken tussen het CDA en de VVD zullen de komende week opgestart worden.

Meer berichten