De ondertekening van de statuten van de Corsokoepel.
De ondertekening van de statuten van de Corsokoepel. (Foto: Henri Walterbos)
video Bloemencorso Lichtenvoorde

Vroege corsokoorts op Corsocongres

LICHTENVOORDE-Om werk zitten de vrijwilligers van al die corso's in Nederland niet verlegen, maar om de traditie van corso's in Nederland in stand te houden is men gaarne bereid de samenwerking met elkaar te zoeken, kennis met elkaar te delen en hier dan ook tijd en energie in te steken. Afgelopen zaterdag wapperden de vlaggen van het Bloemencorso Lichtenvoorde al vroeg fier rondom zalencentrum Pillen in Lichtenvoorde. Zo'n honderd aanwezigen die 14 corsoplaatsen uit geheel Nederland vertegenwoordigen, kwamen afgelopen zaterdag in Lichtenvoorde bij elkaar om niet alleen kennis te delen maar ook om dit te bekrachtigen middels de oprichting van de Corsokoepel, waarin de Nederlandse corso's zich verenigden.

Door Henri Walterbos

Voorzitter Paul Bastiaansen (Corso Zundert), secretaris Claudia Lassche (Corso Vollenhove) en penningmeester Miranda Eiting (Corso Zundert) zetten onder toeziend oog van de kandidaat-notaris Karin Tornij uit Lichtenvoorde hun handtekening onder de oprichtingsakte. De Corsokoepel is daarmee officieel het orgaan dat alle Nederlandse corso's vertegenwoordigt.

Internationaal
Naast de 14 Nederlandse corsoplaatsen waren er dit jaar voor het eerst ook vertegenwoordigers van het Corso in Loenhout (België) en Legden (Duitsland) aanwezig op het congres. Om een plek te kunnen krijgen op de Internationale Inventarislijst Cultureel Erfgoed is het niet alleen van belang om Nederlandse corso's te verenigingen in een gezamenlijke stichting, maar dient de samenwerking ook over landsgrenzen gezocht te worden. Om dit te bekrachtigen zetten alle aanwezige corsoplaatsen hun krabbel onder het samenwerkingsconvenant.

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde presenteerde zich sterk. Het leverde voorzitter Herman ter Haar de nodige complimenten op na afloop. Ter Haar kijkt na afloop met een goed en trots gevoel terug op een geslaagde dag. "Het was voor ons een prestigieus congres. Als we ons willen meten met andere corso's en een toonaangevende positie blijven behouden dan moeten we dit soort dingen gewoon doen, ons laten zien."

Corsokoepel
Ter Haar is blij met de oprichting van de Corsokoepel, waarvan de voorbereidingen twee jaar in beslag namen. "We hebben het KIEN, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aangegeven dat we nu op de nationale lijst staan, maar dat we graag op de internationale lijst willen komen. Die ambitie hebben we vanaf het begin al uitgesproken, samen met Zundert en Vollenhove. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan, gaan twee maal per jaar naar het KIEN toe om daar over te praten, we hebben allerlei congressen bezocht, trouw onze dingetjes gedaan zoals erfgoeddossiers aangeleverd. Een van de aanbevelingen die zij deden was 'zorg dat je je verenigt, want je bent nu allemaal losse eilandjes. Je moet zorgen dat je bij elkaar komt.' Je hebt een stichting nodig die overall meekijkt en er voor zorgt dat je de goeie dingen doet, dat je uitstraalt dat je verenigd bent. Toen zijn Zundert, Vollenhove en wij, en het Fruitcorso later ook, bij elkaar gaan zitten en hebben we gezegd dat we voor de oprichting van een stichting gaan. We komen twee keer per jaar bij elkaar om allerlei dingen met elkaar te delen en te bespreken zoals ook onderwerpen als verzekeren, techniek en veiligheid, samenwerking met de gemeente. Er zijn enorm veel onderwerpen waar we elkaar in kunnen vinden en met elkaar tot mooie dingen kunnen komen. Het Corsocongres is een uitvloeisel van een van de doelstellingen om intern dingen uit te wisselen." Het behoort volgens ter Haar in de toekomst zeker tot de mogelijkheden dat corsogroepen uit verschillende plaatsen ook contacten met elkaar gaan leggen om ook kennis te delen. "Ik denk dat dat nu gaat ontstaan. Door zo'n congres en de Corsokoepel weet je elkaar gemakkelijker te vinden. Niet zozeer formeel. Ook op een informele manier. Wij deden dat al. Als wij iets wilden weten over bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid of een lespakket voor kinderen, dan belde ik Zundert al omdat ik ze al kende, maar dat gold niet voor iedereen. Dat hopen we nu meer te stimuleren. Dat de handtekeningen voor zowel de Corsokoepel en het Samenwerkingsverband gezet werden bij ons is extra leuk."

Workshops
Sander Esselink is een van degenen die een workshop verzorgde voor de aanwezigen. Thema; 'Zonder jeugd geen toekomst.' Esselink is docent 'Beeld en vorming' op het Marianum en al 18 jaar jurylid in Lichtenvoorde bij de jeugd. "Herman ter Haar vroeg of ik een workshop wilde verzorgen hoe de jeugd bij het corsogebeuren te houden. Ik heb geen pasklare antwoorden maar heb het besproken aan de hand van bewust prikkelende stellingen; 'Kleine wagens is tegenwoordig niet meer het middel om jeugd enthousiast te maken voor het corso,' 'Het echte wagenbouwen leren ze pas bij de grote wagens', en 'Het wagenbouwen levert amper een bijdrage aan de persoonlijkheidsvorming van de jeugd.' Dan weet je zeker dat er direct reacties komen," lacht Esselink. "Kleine wagens dragen wel degelijk bij, was de strekking. Ze worden vaak al gebouwd bij grote wagenbouwgroepen, maar hoe bereik je de jeugd die daar niet al bij betrokken is? Of wagens worden thuis al gemaakt en vader en moeder zijn er vooral druk mee. Is dit dan wel het middel om de jeugd te enthousiasmeren voor het corsogebeuren? In Zundert gaven ze aan lespakketten te hebben op de basisscholen. Het is belangrijk dat jongeren het gevoel krijgen er bij te horen bij een grote wagen, ze ook dingen mogen doen die bijdragen. Dat maakt ze enthousiast en triggert misschien ook weer vriendjes. Dat zijn uiteindelijk de middelen. Ook social media werkt. Misschien niet direct, maar ze zien het wel voorbij komen. Als ze dan een keer gevraagd worden denken ze misschien sneller 'ik moet er misschien toch maar een keer heen.' Je hebt de jeugd echt nodig. Ook de rol van school speelt mee. Derdejaars leerlingen Marianum die voor 'beeld en vorming' hebben gekozen hebben bijvoorbeeld workshops gekregen van ontwerpers van corsogroepen en hebben leerlingen echt een wagen moeten ontwerpen van 2D naar 3D, waarvoor ze nu een maquette aan het maken zijn. Zo heb je een mooie samenwerking tussen onderwijs en het corso."

Meer berichten