Er bestond een redelijke belangstelling voor het door de gemeente Oost Gelre georganiseerde vrijwilligerscafé. Foto: Theo Huijskes
Er bestond een redelijke belangstelling voor het door de gemeente Oost Gelre georganiseerde vrijwilligerscafé. Foto: Theo Huijskes

Vrijwilligerscafé Oost Gelre: verhelderende verhalen maar matige opkomst

Coalitie CDA-VVD gaat vrijwilligerswerk extra ondersteunen

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - "In het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij laten vastleggen dat wij in de komende jaren het vrijwilligerswerk binnen deze gemeente extra breed gaan ondersteunen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om alles wat direct en indirect met dit voor de gehele samenleving van onschatbare waarde zijnde werk te maken heeft, toegankelijker en met name eenvoudiger te maken. Zo willen wij gaan inventariseren waar vrijwilligers tegenaan lopen, waardoor de daadwerkelijke uitvoering van dit werk blokkeert. In het verlengde daarvan zal er een gemeentelijk servicepunt komen met één aanspreekpunt."

Dit zei CDA-wethouder Jos Hoenderboom, maandagavond samen met collega VVD-wethouder Bart Porskamp aanwezig bij het in de Hamalandhal in Lichtenvoorde door de gemeente Oost Gelre georganiseerde vrijwilligerscafé. Er was geen sprake van een massale opkomst, maar het voor de bijeenkomst gereserveerde zaaltje was redelijk goed bezet met vooral vertegenwoordigers van kleine verenigingen en organisaties. "Dat wij met twee collegeleden aanwezig zijn, geeft al aan hoe belangrijk wij het vrijwilligerswerk in deze gemeente vinden", aldus Hoenderboom, die kort na zijn openingswoord met collega Porskamp al weer vertrok in verband met andere vergaderverplichtingen.

Een vrijwilligersbolwerk
"Wat willen wij beginnen zonder vrijwilligers? De gemeente Oost Gelre staat weliswaar bekend vanwege haar grote vrijwilligersbolwerk, hetgeen met name tot uiting komt bij kleine en grote evenementen, maar het is oppassen geblazen dat er niet teveel afhaken zonder dat daar aanvulling van anderen tegenover staat." Volgens Hoenderboom komt de maatschappij stil te staan zonder vrijwilligers. "Maar tegelijkertijd wordt er op hen, en dat zeker in de huidige tijd, een groot, intensief beroep gedaan. Kijk alleen nog maar eens naar de bijkomende administratieve rompslomp. Samen hebben wij er daarom voor te zorgen dat het aantrekkelijk en bovenal uitnodigend blijft om dat voor de gemeenschap belangrijke werk te doen. Signalen die ons daarbij kunnen helpen, zijn van harte welkom."

Vrijwilligersverzekering
Was het Karin ten Heggeler, die namens de gemeente Oost Gelre de verschillende sprekers inleidde en bedankte, Arjan Mengerink, senior accountmanager bij Achmea, deed een boekje open over de door de gemeente Oost Gelre afgesloten vrijwilligersverzekering. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat deze verzekering voor verenigingen en organisaties, die praktisch alleen maar met vrijwilligers hebben te maken, veel meer mogelijkheden biedt dan dat men zich dat ooit heeft kunnen realiseren. Uit de uitgebreide toelichting van Mengerink, waarbij hij gebruik maakte van tal van voorbeelden uit de vrijwilligerspraktijk, kwam duidelijk naar voren welke verzekeringen er zoal van toepassing zijn en wat daarvan de (vele) mogelijkheden zijn.

Inspiratiesessie
Tijdens een boeiende door Roel Hazenberg, projectcoördinator Gelderse Sportfederatie, verzorgde inspiratiesessie kwam naar voren dat de drie belangrijkste knelpunten bij verenigingen c.q. organisaties zijn: 1) vrijwilligers, 2) leden en 3) financiën. Hazenberg liet daarbij weten dat leden op het punt staan om de eerste plaats van de vrijwilligers over te nemen. "Steeds meer verenigingen klagen over een tekort aan leden, waardoor het voortbestaan in het gedrang komt, om het vervolgens nog maar niet te hebben over de financiële problemen." Uit het betoog van de projectcoördinator kwam verder duidelijk naar voren dat het werven van vrijwilligers alleen succesvol kan zijn wanneer dat gebeurt via een rechtstreekse, persoonlijke benadering. Daarbij en passant gebruik makende van een uitspraak van voetbaltrainer Guus Hiddink: 'Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je de drukste mensen binnen de club benaderen. Die hebben het druk, maar maken altijd tijd vrij!'

Meer berichten