OOG en D66 blijven tegen voorstel doorontwikkeling Regio Achterhoek

Voorstel wel aangenomen

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- Het lukt burgemeester Bronsvoort niet om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen waar het gaat om de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek. De fracties van OOG en D66 blijven tegen de plannen.

Gezamenlijke regionale aanpak
De Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten, waaronder Oost Gelre, die samenwerken op verschillende gebieden. Met het nieuwe plan 'De Achterhoek werkt door' moeten de banden worden aangehaald. Burgemeester Bronsvoort vertelt dat de samenwerking tussen de gemeenten en via Regio Achterhoek goed verloopt, maar dat er behoefte is om de samenwerking te versterken om zo samen sterk te staan. "Het gaat daarbij om belangrijke opgaven, zoals demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, de woningmarkt, de bereikbaarheid van de regio en de duurzaamheidsopgave. Deze opgaven vragen om een gezamenlijke regionale aanpak. Niet alleen van de overheid maar ook van ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en instellingen." Ze voegt eraan toe dat het wel belangrijk is dat de minister instemt met de voorgestelde afwijking op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad wordt als een van de deelnemende raden aan de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek voorgesteld om in te stemmen met de nieuwe opzet voor de regionale samenwerking. Deze opzet is tot stand gekomen na uitgebreide regionale consultatie, input van deskundigen en input van alle betrokken partijen, waaronder alle Achterhoekse raden.

Gebrek aan democratie
René Hoijtink van OOG reageert op het voorstel. "We hebben oog voor ontwikkeling waar de Achterhoek mee te kampen heeft en krijgt en we zien het nut van de samenwerking in de Achterhoek. Wij kiezen voor samenwerking vanuit de Oost Gelrese context en het belang van onze burgers. Het voorstel van 153 kantjes is vooral herhaling. Er wordt een samenwerking voorgesteld tussen de drie o's (overheid, ondernemers en organisaties). De o van overheid heeft een democratische grondslag, de andere twee o's niet. Die worden niet voldoende vertegenwoordigd. Wij kunnen niet instemmen met dit gebrek aan democratie. Daarnaast zal 5% van de ozb-belasting in Oost Gelre naar de regio gaan, dat is eenzijdig financieel belasten van onze burgers. De juridische basis voor dit voorstel ontbreekt volledig. We voelen niets voor een gedoogbeleid, een ministeriële goedkeuring kan immers nog jaren op zich laten wachten. Wij stemmen niet in met het voorstel."

Een lachertje
Van der Meulen van D66 zegt dat in dit voorstel de raadsleden nog verder op afstand worden geplaatst. "De raden gaan telkens akkoord met minder eigen slagkracht. We hebben al eerder aangegeven dat we een grotere invloed bij het uitwerken van de plannen wensen. Die nieuwe structuur waarbij alleen burgemeester, directeuren, wethouders, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende organisaties aan de knoppen zitten, is democratisch verwerpelijk. De raden kunnen alleen maar instemmen en het op deze manier legitiem maken van besluitvorming is een lachertje. De raden staan feitelijk buitenspel. Op 11 juli wordt een definitief besluit genomen, hoe is dit te rijmen met de besluiten van de verschillende raden? De huidige ontwikkeling in de regio Achterhoek is een verkeerde en wij zullen niet instemmen met dit besluit."

Nu doorpakken
De VVD, de NLOG, de PvdA en het CDA steunen het voorstel wel. Kees Porskamp van de VVD: "wij geloven in de kracht van samenwerken. De nieuwe structuur biedt de mogelijk om onze positie als Achterhoek te verstevigen. We kunnen zo onze slagkracht vergroten richting Den Haag en onze grootste handelspartner Duitsland. Wij roepen het college op een prominente rol te spelen in het samenwerkingsverband. We moeten nu doorpakken en ik refereer aan de bekende Achterhoekse uitspraak: vake buj te bang!
NLOG'er Klein Gunnewiek: "Het is een treinrit waarvan we niet weten wat we onderweg allemaal te zien krijgen en wie er in die trein zitten. We moeten besluiten over iets ongrijpbaars. Maar als we geen treinkaartje kopen blijven we op het perron staan en stilstand is achteruitgang."

De Achterhoek kan niet zonder Oost Gelre
Burgemeester Bronsvoort vindt het jammer dat het voorstel niet door alle partijen gesteund wordt. "We praten al heel lang over de doorontwikkeling van de Achterhoek. We zijn goed in samenwerking, niet alleen in overheidsverband. Als we niet samenwerken, komen we op een eiland te zitten. De Achterhoek heeft Oost Gelre nodig. We moeten samenwerken met ondernemers en organisaties, we hebben elkaar nodig. Ik ben niet bang dat we overruled worden door die twee andere o's. De fractie van OOG denkt er principieel anders over. De fractie van D66 heeft het er over dat de raad verder op afstand komen te staan. Ik denk dat juist de positie van de raad wordt verbeterd." Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 6 tegen.

Meer berichten