Het voormalige café Arink in Lievelde krijgt een regionale toeristische invulling. Foto: Kyra Broshuis
Het voormalige café Arink in Lievelde krijgt een regionale toeristische invulling. Foto: Kyra Broshuis

Food Design in Lokaal voor Verlof

LIEVELDE- Het karakteristieke pand 'Lokaal voor Verlof' bij het station Lichtenvoorde-Groenlo in Lievelde, beter bekend als café Arink, krijgt een regionale functie. De gemeente Oost Gelre ziet er brood in het pand te laten ombouwen tot een unieke ruimte waar food design een plek krijgt. De aanbouw aan het pand zal dan gesloopt worden. Hier komt ruimte voor een bezoekerscentrum of een andere toeristische invulling.

Door Kyra Broshuis

Kansrijk thema
"In samenwerking met Lievelds Belang hebben we een workshop georganiseerd om een geschikte bestemming voor het pand te vinden", legt wethouder Frank uit. "Food kwam daarbij als belangrijk thema naar voren. Ook vanuit het Cultuur en Erfgoedpact werd food design als kansrijk thema voor Lokaal voor Verlof ingebracht. Met deze input heeft Studio Katja Gruijters een plan voor Lokaal voor Verlof gepresenteerd." Volgens dat plan zal er op een innovatie manier streekgebonden voedsel worden gepresenteerd en toegepast. Als tegenhanger van Lichtenvoorde met kleur, kunst en bloemen (Geef Lichtenvoorde Kleur) en de thema's bier en geschiedenis voor Groenlo kan Lievelde zich onderscheiden met het thema food en natuur. De plek, café Arink, later gebruikt als portiersgebouw van Vion sluit wat betreft historie perfect aan bij dit thema. Ook de locatie aan het spoor maakt dat deze invulling goed is voor het pand. Een potentiële exploitant voor zowel het thema food design als de (multifunctionele) aanbouw heeft zich reeds gemeld.

Toerist langer in de Achterhoek houden
Met deze plannen verwacht de gemeente een unieke toeristische trekker aan het trein- en busstation van Lievelde te kunnen realiseren. "Het gaat echt om een onderscheidende attractie. Lokaal voor Verlof is daarbij het startpunt vanaf waar onder andere het Nationaal Landschap in Oost Gelre kan worden ervaren. Maar ook de rest van Oost Gelre en de Achterhoek. Tevens krijgt hiermee een karakteristiek cultuurhistorisch pand een goede invulling en blijft het behouden. "Met dit concept sluiten we aan bij de actielijnen 'Vertel een verhaal' (verhaallijnen voor toeristische productontwikkelingen) en 'Topsectoren' (inspiratie voor nieuwe producten en diensten) uit het rapport. Met het project verlengen we de tijdsbesteding van de toerist die gericht naar de Achterhoek komt voor Museum More en Villa Mondriaan."                                                                

Op de locatie zal ook een openbaar toilet gerealiseerd worden, zo staat in de plannen vermeld. "Het idee van de Provincie was om het toilet te realiseren in het huidige (glazen) wachtruimte. In samenspraak met de Provincie zijn er afspraken gemaakt voor een openbaar toilet in Lokaal voor Verlof op kosten van de Provincie. Hier is al geld voor gereserveerd door de Provincie, maar zij moeten met een concreet plan worden overtuigd om tot daadwerkelijke financiering over te gaan", aldus Frank.

Streven is het openbare toilet en het gebouw met het thema fooddesign in april 2019 te openen.

Meer berichten