De St. Ludgerusschool zal plaatsmaken voor het nieuwe IEKC. Foto: Kyra Broshuis
De St. Ludgerusschool zal plaatsmaken voor het nieuwe IEKC. Foto: Kyra Broshuis (Foto: Kyra Broshuis)

Gemeente verstrekt lening van 9,5 miljoen voor IEKC

OOST GELRE- Met een mogelijke lening van bijna 9,5 miljoen euro wil de gemeente Oost Gelre de nog op de richten stichting in staat stellen het nieuwe IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) te realiseren. Dit zal gebeuren aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde waar nu nog de St. Ludgerusschool is gevestigd.

Door Kyra Broshuis

Brede groep kinderen
In maart van dit jaar heeft de raad al ingestemd met de komst van het IEKC in Lichtenvoorde. Dit centrum staat voor een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep kinderen; van kinderen die excelleren tot kinderen met een grote zorgvraag. In het IEKC zullen twee basisscholen, een kinderopvangorganisatie en een buitenschoolse opvang hun intrek nemen. Ook een Speciale School voor Basisonderwijs, twee scholen voor Speciaal Onderwijs en Stichting Zozijn zullen participeren in het IEKC. Het nieuwe centrum krijgt daarnaast een regionale functie als kenniscentrum.

Oplevering eind 2020
“De deelnemende commerciële partijen zullen straks huur gaan betalen”, legt wethouder Karel Bonsen uit. “En als we de genoemde scholen zouden moeten gaan vervangen op termijn, zouden we een vergelijkbaar bedrag kwijt zijn. Het gaat om een lening over 40 jaar.” De planning voor het realiseren van het IEKC is inmiddels bekend. “We hebben de aanbesteding gepland voor het eind van dit jaar en hopen eind 2019 met de bouw te kunnen starten. Weer een jaar later, eind 2020, staat de oplevering gepland.” De onderwijsvisie vanuit de IEKC participanten is in een eerder stadium vertaald naar een stedenbouwkundig nieuwbouwplan. Het IEKC krijgt vier thuisbases waarin kinderen met leeftijdsgenootjes bij elkaar zitten. Binnen een thuisbasis zijn meerdere stamgroepen. Een stamgroep is ingericht op een specifiek domein (specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften). Daarnaast zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimtes zoals de gymzaal en de personeelsruimte.

Toename verkeer
Met de komst van het IEKC zal het verkeer daar toenemen. Meer dan nu met de huidige St. Ludgerusschool. “We verwachten meer gemotoriseerd verkeer in de vorm van voertuigen van personeel, halende en brengende ouders en personenbusjes voor het regionale vervoer van leerlingen. Ten tweede zijn er uiteraard de leerlingen die met de fiets naar school komen en ten slotte de voetgangers. Dit (extra) verkeer dient te worden gefaciliteerd. Hiervoor is een nieuwe ontsluitingsstructuur ontworpen waarmee de genoemde verkeersstromen in goede banen worden geleid”, zo licht Bonsen toe. “We hebben inmiddels gesprekken gehad met de buurt en met de speeltuinvereniging.”

Meer berichten