Foto:
Columns

Frank Zand | Nederig Saksisch

Het Nedersaksisch is sinds kort een officieel erkende taal. Nou ja, niet echt een taal zoals Fries, maar niveau 2 ofzo, net iets minder dan een taal, er schijnt niet genoeg vastgelegd te zijn enzo. En er is te veel onduidelijk: noar of naor, Grol of Grolle.

Ik weet dat ik niet de eerste columnist ben die over deze kwestie schrijft in deze kranten, anderen waren mij voor. Maar soms ben ik een trendvolger in plaats van een trendsetter.

Hoe dan ook: het Nedersaksisch is nu in elk geval een officieel iets, want het Rijk, een aantal provincies en andere partijen hebben een convenant ondertekend in Zwolle. Niet het echte Zwolle, maar de hoofdstad van Overijssel. Een convenant, dus dan komt het uiteindelijk langzaam maar zeker wel goed, vooral langzaam. Een paar commissies, een paar adviseurs en hoppa. Als je plat kunt praten, dan moet je het niet laten. En adviseren kun je leren.

Ik vind het ook wel een goeie zaak dat het Nedersaksisch wordt ondersteund. Maar ... het blijft natuurlijk levensverlenging tegen beter weten in. Uiteindelijk zal het Nedersaksisch - op zich weer een verzameling van verschillende (sub-)dialecten, waaronder ons Achterhoeks en daaronder weer ons Oost-Achterhoeks - overlijden. Dat duurt echt geen vijftig jaar meer. De wereld wordt nog steeds steeds groter en gezelliger. Over honderd jaar is ook het Nederlands - en zelfs het Duits en het Frans - hooguit nog een taal voor familiefeestjes of buurtbbq's, en praat iedereen buiten de deur Engels.

Maar dat is niks om je druk over te maken, dat is de tijd nu eenmaal. Zoals de Engelstalige band Fleetwood Mac ooit al zong: Gisteren is geweest (2x).

Dialect blijft wel leuk voor pubquizzen en voor dialectbands en voor buutavonden. En voor het streektaaldictee, en voor die WALD-boekjes. Een beetje tegen beter in proberen de samenstellers daarvan alles vast te leggen in regeltjes, alsof ze foto's proberen te maken van een doorlopende film.

Taal leeft nu eenmaal, of in het geval van dialect: taal sterft nu eenmaal. Dat is normaal. De toren van Babel wordt eindeljk afgebroken.

Ik wil er niet te veel woorden aan vuilmaken (vandaar dat deze column iets te kort is).


Tot volgende week, tot volgende wekke, till next week

Meer berichten