Wethouder Bonsen van Financiën. Foto: Kyra Broshuis
Wethouder Bonsen van Financiën. Foto: Kyra Broshuis

Veel vragen over kosten IEKC

OOST GELRE- Bij de algemene beschouwingen van de gemeente Oost Gelre is er veel aandacht voor de komst van het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) en dan vooral vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het IEKC wordt een centrum waar kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs nauw samen werken. De samenwerkende partijen zijn Paraat scholen (met de Pastoor Van Arsschool, Jozefschool en St. Ludgerusschool), De Onderwijsspecialisten (met de Hamalandschool), St. Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (met kinderen vanuit Klein Borculo), Zozijn en De Achthoek (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang). Het centrum komt op de locatie van de St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde.

Door Kyra Broshuis

Kosten voor het gebouw, de openbare ruimte en de vrijkomende schoolgebouwen
In eerste instantie werd uitgegaan van een kostenpost van het gebouw van 5 miljoen. Later werd dat bijgesteld tot 8 miljoen. Het voorstel dat er nu ligt, gaat uit van het verstrekken van een geldlening van 9.4 miljoen aan de stichting voor het realiseren van het gebouw. Daarnaast een krediet van 605.000 voor de openbare ruimte en 1.095.984 voor de kosten van de vrijkomende schoolgebouwen. Het CDA dient een amendement in; de lening voor het realiseren van het IEKC moet naar 8 miljoen en het vrij te komen bedrag van 1.449.630 moet besteed worden aan de verlaging van de OZB.

Discussie is nooit gevoerd
De Nieuwe Liberalen is een iets andere mening toegedaan. Gerard Klein Gunnewiek dient een amendement in om het financiële voorstel als volgt te wijzigen: toekenning van de lening voor het gebouw en voor de openbare ruimte en daarnaast een studie doen naar de planologische en financiële gevolgen van de vrijkomende schoolgebouwen. De raad zou dan in januari 2019 hierover geïnformeerd moeten worden. “De discussie over wat er met die gebouwen gaat gebeuren is immers nooit gevoerd”.

Realistisch voorstel
De VVD steunt het originele raadsvoorstel, zo zegt raadslid Algera. “Voor minder dan het genoemde bedrag kan het niet. De VVD steunt het raadsvoorstel, het is een realistisch voorstel met oog voor de veiligheid van de kinderen”. Van der Meulen van D66 zegt geschrokken te zijn van het bedrag en helemaal van de reactie van de wethouder dat hij niet kan garanderen dat het bedrag niet verder op zal lopen. We steunen het voorstel niet, wél het amendement van de NLOG.

Blanco cheque
René Hoijtink van OOG zegt geen blanco cheque te willen afgeven ‘nu de opkomst van de bouwwereld gepaard gaat met forse prijsstijgingen. De sloopkosten voor de vrijkomende schoolgebouwen kunnen wat ons betreft direct van de rekening. Waarom meteen slopen? Zoek andere bestemmingen.” OOG ondersteunt het amendement van CDA niet, wel die van de NLOG.

Unieke voorziening
De PvdA stelt dat een IEKC alleen van meerwaarde is de deelnemers meer doen dan alleen maar samen onder één dak gevestigd zijn. “Die meerwaarde is onder andere het behouden van speciaal onderwijs en tegemoet komen aan de wet passend onderwijs. We nemen een financieel risico maar krijgen wel een unieke voorziening. Met het amendement van het CDA komt er straks simpelweg geen IEKC in Lichtenvoorde, we steunen het daarom niet. Het amendement van de NLOG krijgt wel onze steun.”

Subsidie van Steengoed Benutten
Wethouder Bonsen zegt in zijn reactie dat er in 2019 een uitgebreide verkenning uitgevoerd zal worden over de leegkomende schoolgebouwen. “De mogelijke bestemmingswijzigingen zullen aan u voorgelegd worden.Ik kan u toezegging dat we subsidie gaan aanvragen bij Steengoed Benutten, een subsidiefonds van de provincie voor de aanpak van leegstand, maar of die toegekend wordt, kan ik niet zeggen. Die subsidie, 500.000 euro, is bedoeld om leegstand te voorkomen. We gaan verkennen of er andere mogelijkheden zijn maar nu moet het onderdeel zijn van het totaalplaatje.” Dit is voldoende toezegging voor de NLOG om het amendement in te trekken. Ook het CDA trekt het amendement in.

Meer berichten