1500 euro bij vertrek uit bijstand

Motie CDA over SDOA aangenomen

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het CDA heeft tijdens de Algemene Beschouwingen een motie ingediend over het stimuleren van vertrek uit de bijstand. De partij wil jaarlijks reële prestatieafspraken tussen de gemeente en de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) over de uitstroompercentages vanuit de bijstand naar betaald werk. “Werk moet altijd lonen”, zegt fractievoorzitter Niek Bragt van het CDA.

Harde cijfers en doelstellingen
“De SDOA lijkt er vooralsnog niet in te slagen, ondanks de economische opleving, om een groot deel van het vaste bestand naar betaald werk te begeleiden. Een extra financiële prikkel zou kunnen helpen om de deze doelgroep van SDOA wel te bewegen een baan te zoeken en zo uit de bijstand te komen. Daarnaast willen we harde cijfers en harde doelstellingen van SDOA. Bedrijven zitten te springen om medewerkers”, zo stelt Bragt in de motie.

Eerst 500, daarna 1000 euro
Om dat bereiken wil het CDA dat het model uit de gemeente Montferland gevolgd gaat worden. Dit houdt in dat er een pilot komt met een zogenaamde ‘werkaanvaardingspremie’. De premie is maximaal 1500 euro. Wie vanuit de bijstand een betaalde baan accepteert, ontvangt 500 euro. Wanneer er na zes maanden nog steeds sprake is van betaald werk, wordt er nog eens 1000 euro overgemaakt. De motie van het CDA kreeg in de gemeenteraad de unanieme steun van de gemeenteraad.

Meer berichten