Oud-voorzitter Marcel Eekelder schudt Leo Groeneveld, die nieuwe voorzitter van Longa '30, de hand. Foto: PR
Oud-voorzitter Marcel Eekelder schudt Leo Groeneveld, die nieuwe voorzitter van Longa '30, de hand. Foto: PR

Leo Groeneveld nieuwe voorzitter Longa'30

LICHTENVOORDE - Leo Groeneveld is maandag 5 november tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van Longa '30. Daarmee neemt bij het stokje over van Marcel Eekelder, die de club maar liefst tien jaar met verve leidde.

De 41 aanwezige Longa-leden namen kennis van het jaarverslag van de diverse bestuurscommissies en van het financiële verslag over het afgelopen seizoen. Aan de hand van penningmeester Erwin Holweg werd daarna inzicht verleend in de begrote cijfers voor het komende én het daaropvolgende seizoen. Ook werd een toelichting gegeven op het wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

In het bestuur werd onder applaus en met een bloemetje afscheid genomen van de voorzitter. Op een later moment volgt een passend afscheid. De zittende bestuursleden Eric Hummelink (Sponsoring), Marcel Mellink (Accommodatie) en Fons Stortelder (Secretaris) werden door de leden herkozen. Nieuw in het bestuur zijn verder Roy Baks (Jeugdcommissie), Theo Hulshof (Voetbal Technische Commissie) en Tim Hulshof (Communicatie & PR).

Meer berichten