Foto:

Vragenders Belang bestaat 40 jaar

'De krachten altijd bundelen'

VRAGENDER – Het is 40 jaar geleden dat Vragenders Belang werd opgericht. Een precieze aanleiding daartoe is er niet, maar het zal zeker ook te maken hebben gehad met de roep en de noodzaak voor bouw van woningen. Het realiseren van woningen is van groot belang als een dorp vitaal en levend wil blijven. Jonge inwoners kunnen zich dan in het dorp vestigen en er is weer toekomst. Bij onvoldoende woningen vertrekken de jonge mensen uit de plaats met alle nadelige gevolgen voor het kerkdorp.

Door Ferry Broshuis

Het is wel frappant dat het belang van het hebben van woningen ook nu weer volop in de belangstelling staat. De huidige voorzitter van Vragenders Belang, Bob Lageschaar, vertelt dat er op dit moment slechts twee woningen te koop zijn in Vragender en er geen enkele bouwkavel beschikbaar is. Het zal daarbij in Vragender moeten gaan om uitbreiding; bouwplekken voor inbreiding zoals dat heet (dus binnen de bebouwde kom) zijn thans niet voorhanden. Overigens is er voor die woningproblematiek bij de gemeente Oost Gelre, waaronder Vragender ressorteert, volop aandacht en samen met de andere kerkdorpen vindt er dan ook regelmatig overleg met gemeente plaats om dit probleem te tackelen.

In de loop van de jaren zijn er tal van zaken geweest waar Vragenders Belang zich intensief mee heeft bemoeid. En dat doen ze dan in Vragender samen; juist dat gezamenlijke optreden, er samen de schouders onder zetten, dat schept extra kracht en invloed, zo verzekert voorzitter Lageschaar. Toen ooit in de jaren tachtig van de vorige eeuw het Streekziekenhuis in Winterswijk in gebruik werd genomen, was er discussie over de dienstregeling van de buurtbus om ervoor te zorgen dat het streekziekenhuis voor de mensen in Vragender ook goed bereikbaar was.

School
Een onderwerp dat altijd hoog op de agenda staat is natuurlijk de basisschoolvoorziening. Op dit moment is de school 'springlevend', zoals Bob Lageschaar dat uitdrukt, en als jonge mensen zich kunnen vestigen in Vragender is er ook toekomst voor de basisschool. Dat ligt wat anders met de katholieke kerk in Vragender, die zoals bekend, op de nominatie staat te worden gesloten.

Rotonde
Blij is Vragenders Belang met de aanleg van de nieuwe rotonde bij de fietstunnel naar Lichtenvoorde. En er wordt in samenwerking met OCV, Corles Belang, de gemeente Oost Gelre, de gemeente Winterswijk en de politie gewerkt aan het veiliger maken van de weg Lichtenvoorde- Winterwijk v.v. Voorts wordt er bijvoorbeeld ook met de aanleg van de glasvezelkabel met allerlei instanties succesvol samengewerkt.

Feest
Maar nu is er eerst feest: het 40-jarig bestaan van Vragenders Belang mag niet ongemerkt voorbijgaan. Het negenkoppige bestuur van Vragenders Belang dat maandelijks vergadert, heeft iets moois georganiseerd. Omdat 80% van de huishoudens in Vragender lid is van Vragenders Belang zal het ongetwijfeld een mooi festijn worden. En dat feest wordt gehouden op vrijdag 14 december in de MFA (Multi Functionele Accommodatie) op de Bult.

Tijd voor een feestje dus; dat mag na al die jaren inspanning.

Meer berichten