Na de verbouwing zal dit het beeld zijn van de Boerenbond in Zieuwent.
Na de verbouwing zal dit het beeld zijn van de Boerenbond in Zieuwent. (Foto: PR)

Gemeentegeld voor oude Boerenbond Zieuwent

OOST GELRE- De verbouw van het Boerenbondgebouw in Zieuwent tot vijf wooneenheden blijft de gemoederen bezig houden. Het project heeft, naast een bedrag van 250.000 euro van de provincie, ook een bijdrage van de gemeente nodig. Tijdens de raadsvergadering wordt dit voorstel besproken en op de publieke tribune zit een behoorlijke afvaardiging uit Zieuwent, waaronder leden van de particuliere investeerdersgroep Bondgenoten.

Door Kyra Broshuis

De cijfers
De totale investering bedraagt € 1.185.299. Het plan is dat de gemeente Oost Gelre bijdraagt met 149.999 euro in het tekort op de exploitatie. Middelen zijn beschikbaar uit de bijdrage die door de provincie aan de gemeente is verstrekt onder de noemer Fonds Goedkope Woningbouw. Uit het restauratiesubsidiebudget gemeente/provincie is een bijdrage van € 40.000 te verwachten. Dit is een regulier subsidiebudget waar iedereen een beroep op kan doen. Via het provinciale subsidieprogramma SteenGoed Benutten is een maximale subsidie van 250.000 euro mogelijk. Gesprekken zijn al gevoerd om de haalbaarheid in beeld te brengen; zekerheid ontstaat echter pas bij definitieve aanvraag en beschikking. Hiermee rekening houdend, bedraagt de door huur te dekken netto-investering € 745.300.

Niet tegen elke prijs
De NLOG heeft moeite met de gang van zaken, zo zegt Gerard Klein Gunnewiek. “Het hele traject rond de aankoop van het Welkoopterrein is niet zonder slag of stoot verlopen. Wij zien graag woonstudio’s voor jongeren in Zieuwent, maar niet tot elke prijs. Dit voorstel kost veel te veel geld. Het komt neer op een bijdrage van de gemeente van 70.000 euro per woning en dat is onverantwoord hoog.” Ook vindt Klein Gunnewiek de groep investeerders te onzeker. “Bondgenoten is een onzekere partner, de rechtsvorm is onduidelijk en er is geen alternatieve financier aanwezig. Wat gebeurt er met het project als de provinciale subsidie niet wordt toegekend?”

Burgerinitiatief dat past in het programma
De andere partijen zien het gevaar niet of minder. Jansen van OOG zegt dat de wethouder heeft aangegeven waarom de kosten van dit project hoog zijn en dat er bij afwijking van de begroting actief gecommuniceerd moet worden. Krabbenborg van het CDA vindt het burgerinitiatief van Bondgenoten uitstekend past in het coalitieprogramma maar stelt wel als voorwaarde dat de subsidie van ‘SteenGoed Benutten’ toegekend wordt. Kees Porskamp zegt namens de VVD dat de geschiedenis rond de aankoop van het Welkoopterrein weliswaar niet fraai is, maar dat het mooi is dat er nu wel starterswoningen in Zieuwent komen, ‘vooral omdat de corporaties het af laten weten’. Porskamp zegt het te waarderen dat particuliere investeerders zich hebben verenigd in Bondgenoten en hij hoopt dat dit een stimulerend voorbeeld zal zijn. Jerry van der Meulen van D66 zegt dat de totale kosten voor de gemeente hoog zijn en dat het onduidelijk is wat uiteindelijk het totaalbedrag zal zijn. Voorlopig wil hij echter het college het voordeel van de twijfel geven.

Rechtsvorm niet van belang
In haar reactie zegt wethouder Marieke Frank dat het project inderdaad veel geld kost maar dat de procedure goed en helder is verlopen. “Zieuwents Belang heeft een soort aanbesteding gedaan waaruit Bondgenoten naar voren kwam. Dit is een mooi particulier initiatief. De rechtsvorm van Bondgenoten is niet van belang.” Het voorstel van het college wordt uiteindelijk aangenomen met een tegenstem van de NLOG.

Meer berichten