OOG wil zonnepanelen buiten ozb

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De motie van OOG om zonnepanelen standaard buiten de ozb (onroerendezaakbelasting) te houden, is unaniem aangenomen tijdens de laatste raadsvergadering. Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld en berekend naar een percentage van de WOZ-waarde (wet waardering onroerende zaken). José Konings-Penterman van OOG vertelt dat de investeringen in zonnepanelen kunnen leiden tot een hogere WOZ-waarde; de zonnepanelen verhogen immers doorgaans de waarde van een pand.

Verduurzaming wordt anders bestraft
“Gemeenten kunnen besluiten geen ozb over de waarde van de zonnepanelen te heffen. De wethouder wil de verordeningen handhaven tot het moment dat het Rijk de regelgeving definitief heeft vastgelegd. Daarom dient OOG een motie in. Wij willen dat het college de zonnepanelen standaard buiten de ozb houdt. De gemeente Oost Gelre heeft een uitvoeringsagenda opgesteld waarbij inwoners en bedrijven worden gestimuleerd en gefaciliteerd om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Het (laten) leggen van zonnepanelen draagt bij aan verduurzaming en verlaging van de energierekening, maar wordt nu eigenlijk bestraft door een hogere ozb-aanslag. In de Tweede Kamer is een gelijksoortige motie, van VVD en D66, met ruime meerderheid van de stemmen aangenomen”, zo legt Konings uit. De motie kan op steun van alle partijen rekenen en wordt dus aangenomen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden