Bouwen naar behoefte in alle kernen

Algemeen

OOST GELRE - Er mag weer gebouwd worden in de Achterhoek. Dat is de uitkomst van het overleg van de zogenaamde thematafel Wonen en Vastgoed. Dit is een groep van twintig leden met regionale wethouders, makelaars, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, banken en bouwbedrijven.

Door Kyra Broshuis

Het voorstel om de beperkende aantallen, die in 2010 zijn vastgesteld, los te laten, kwam vanuit de provincie en werd unaniem aangenomen. Het voorstel gaat nu naar de Achterhoek Board (bestaande uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland), en de Achterhoek Raad. In die raad zitten 49 raadsleden van de gemeenten, zij moeten het voorstel goedkeuren alvorens het wordt voorgelegd aan de zeven deelnemende gemeenteraden (Aalten, Oost Gelre, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Winterswijk en Doetinchem).

Krimp uitgesteld
Voor Oost Gelre geldt dat er per kern wordt gekeken naar de behoefte. Er zal voornamelijk gebouwd gaan worden voor jongeren en senioren. Dat hoeft niet perse nieuwbouw te zijn; ook het realiseren van woonruimten in bestaande gebouwen is een optie. Dat wordt bijvoorbeeld ook gedaan in Zieuwent in het oude Welkooppand. Met het akkoord gaan met het voorstel, stapt men af van de zogenaamde krimpgedachte. Het was een gegeven dat de Achterhoek sinds 2008 een krimp vertoont. Daarom hebben de overheden en bouwcorporaties in 2010 besloten tot een forse vermindering van het aantal nieuw te bouwen woningen. Nu de economie weer aangetrokken is, blijkt dat veel jongeren geen woning kunnen vinden in hun eigen plaats. Sinds 2015 is er ook geen sprake meer van bevolkingskrimp in de Achterhoek. Dat komt volgens onderzoek door de vestiging van statushouders. De thematafel verwacht niet dat de krimp aan de Achterhoek voorbij zal gaan. Over 10 tot 15 jaar zullen er weer minder huishoudens en dus woningen nodig zijn in de Achterhoek. Reden voor de samenwerkende partijen om zeer zorgvuldig om te gaan met de realisatie van nieuwe woningen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna