Actie Kerkbalans, PKN-gemeente van Lichtenvoorde

Deze week gaat de landelijke Actie Kerkbalans 2019 van start, ook voor de PKN-gemeente van Lichtenvoorde. Zoals u wellicht begrijpt is die actie Kerkbalans van het grootste belang voor het realiseren van het vele werk dat plaatsvindt in de Nederlandse kerken. Dat geld ook zeker voor onze eigen protestantse kerk-gemeenschap. Het spandoek van de actie hangt inmiddels aan de Johanneskerk in de Rentenierstraat en zaterdag 19 januari om 13.00 uur zullen de klokken worden geluid.

Zo'n 45 vrijwilligers zullen de kerkleden in de gemeente Oost Gelre bezoeken om de bekende Kerkbalans-enveloppe te overhandigen en later weer bij hen op te halen. In de kerk bieden we elkaar houvast door het geloof, verbinden we ons met de mensen die onze steun nodig hebben. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is om meer kinderen, jongeren en gezinnen te betrekken bij de vele kerkelijke activiteiten in Oost Gelre. Wij doen ook mee aan de landelijke Actie Kerkbalans om stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij en om te vieren dat we er mogen zijn voor mensen, die verlichting, troost en saamhorigheid zoeken in onze Johanneskerk. Onze predikant, de kerkelijk werker, de kerkenraad en al die toegewijde vrijwilligers zorgen voor de pastorale en diaconale zorg. Zij bezoeken ouderen en zieke mensen, zij verzorgen de zondagse kerkdiensten en betrekken onze jeugd bij de kerk. Bij al die activiteiten in de Johanneskerk en de Johanneshof zijn er ongeveer 150 vrijwilligers op de been. Ieder jaar in februari worden zij, tijdens een feestelijke avond, in het zonnetje gezet. Wij hopen dat u ons blijft helpen om dat mogelijk te make

De Johanneskerk / Johanneshof is een plaats voor ontmoeting, bezinning en inspiratie; niet alleen op zondag, ook op alle andere dagen van de week. Als kerk willen we graag meer naar buiten treden, met activiteiten voor het hele dorp, zoals een Lichtenvoordse Passion.

Met de Actie Kerkbalans 2019 doen wij een beroep op u om weer een bijdrage toe te zeggen om daarmee het kerkelijk werk in stand te kunnen houden. Wij nodigen u vooral uit om zelf eens deel te nemen aan één van die activiteiten, er is voor elk wat wils! In ons maandelijkse kerkblad 'Op Weg' kunt u altijd lezen wat er te doen is, en op onze Facebookpagina verschijnen regelmatig leuke foto's en nabeschouwingen.

Bijzondere activiteiten binnenkort op de agenda:
Zondag 20 januari 2019: Top 2000 kerkdienst!!

                                                                                                                

Zondag 20 januari 2019: Top 2000 kerkdienst !!

Dit artikel wordt u aangeboden door PKN-gemeente van Lichtenvoorde . Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten