André van der Ley spreekt in verenigingshuis De Treffer de belangstellenden toe. Foto: Theo Huijskes
André van der Ley spreekt in verenigingshuis De Treffer de belangstellenden toe. Foto: Theo Huijskes

Walking Football bij KBO Lichtenvoorde

Nieuwe bijdrage aan een nog vitaler sportpark

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - Onder het motto 'Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren', heeft de KBO in Lichtenvoorde in samenwerking met de sportvereniging Longa '30 het zogenoemde Walking Football geïntroduceerd. Het gaat hier om een in het leven geroepen nieuwe voetbalvorm, bestemd voor 60-plussers nog lekker actief en tegelijkertijd sportief bezig willen zijn. In het verenigingshuis De Treffer aan de Raadhuisstraat vond afgelopen woensdag een korte informatiebijeenkomst plaats met aansluitend een partijtje voetbal in de open lucht.

Met in het achterhoofd de gedachte dat stilstand nog altijd achteruitgang betekent, heeft de Lichtenvoordse Krachtige Belangenorganisatie Ouderen de daad bij het woord gevoegd en in het vierde kwartaal van 2017 het Walking Football op de agenda gezet. Tijdens de bijeenkomst was het voorzitter Stien Pothof-Oolthuis, die aanhaalde dat de introductie van deze vorm van voetbalsport een mooie bijdrage kan leveren aan het opkrikken van het KBO-ledenbestand met nieuwe 'jeugdige' ouderen. "Vorig jaar en dat op 3 oktober hebben wij een eerste oriënterende bijeenkomst belegd en reeds op 7 november werd het licht op groen gezet om het Walking Football aan ons activiteitenprogramma toe te voegen."

Officiële aftrap
Volgens KBO-secretaris Jan Wolterink was van meet af aan het uitgangspunt om op 9 januari in het nieuwe jaar officieel van start te gaan. Onder het toeziend oog alsmede met een luisterend oor van wethouder sport Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre, werd de officiële aftrap verricht door André van der Ley, voorheen als actief speler een icoon van de voetbalclub Longa '30. Naast Van der Ley mogen ook de namen Frans Ebbers en Vincent Ebbers niet onvermeld blijven, de aanjagers van het genomen initiatief. André van der Ley liet nog even duidelijk weten dat je nooit te oud bent om Walking Football te bedrijven. "Je moet niks en mag alles, onder voorbehoud dat je de bal niet hoog mag spelen en je geen sprintjes mag trekken. Maar het is bovenal een aangename, sociale bezigheid, die mensen op een sportieve wijze met elkaar verbindt."

Namens Achterhoek in Beweging, een organisatie die volop initiatieven ontwikkelt rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl, was het Ernst-Jan Somsen die een verbale duit in het zakje deed om het Walking Football in alle acht Achterhoekse gemeenten te promoten. Mede als sportambtenaar in de gemeente Bronckhorst vindt Somsen het belangrijk dat het Walking Football in de gehele Achterhoek op de kaart wordt gezet. Deze woorden waren voor de belangstellende aanwezigen, waaronder een tweetal voetballende dames, voldoende om zich naar buiten te begeven voor het trappen van een balletje.


KBO start met fotocursus

LICHTENVOORDE - Nieuwe middelen kunnen leiden tot nieuwe hobby's. Daar speelt Krachtige Belangen Organisatie voor 50 plussers al jaren graag op in en daarom start KBO in februari met de cursus 'Foto bewerken met Jorieke'. Een logisch gevolg op de cursus 'Fotograferen met Alex'. De cursus wordt gehouden op zes maandagavonden in De Treffer. Startdatum 4 februari.

Omgaan met je digitale camera is één. Er nog mooiere foto's uit zien te halen door middel van het bewerken van al die mooi geschoten prentjes is twee. En dat alles komt samen in de nieuwe cursus die de succesvolle Lichtenvoordse fotografe Jorieke speciaal voor KBO heeft ontwikkeld. De belangstelling voor deze nieuwe loot aan de KBO tak is groot. Er zijn al meerdere cursusronden bijna volgeboekt. Voor een laatste twijfelaar is nu de nog gelegenheid om (alsnog) in te schrijven. Voor meer informatie zie www.kbolichtenvoorde.nl. of bel met Ton Jolij 06-41130412. Hij kan alles vertellen over de te installeren software die ter beschikking wordt gesteld.

Meer berichten