'Rompa hoort niet thuis in een woonkern', zegt Jerry van der Meulen van D66.
'Rompa hoort niet thuis in een woonkern', zegt Jerry van der Meulen van D66. (Foto: Kyra Broshuis)

Vragen over vergunning Rompa

OOST GELRE- Het intrekken van de aanvraag voor een vergunning door Rompa in Lichtenvoorde houdt de gemoederen flink bezig. Rompa heeft in een brief aan de gemeente Oost Gelre laten weten de aanvraag in te trekken. Tijdens de raadscommissievergadering van afgelopen week stelden zowel het CDA als OOG vragen over de gang van zaken.

Door Kyra Broshuis

Hoe nu verder?
Ard Schenk van het CDA zei daarover het volgende: “Uit het van de week toegestuurd persbericht hebben wij mogen vernemen dat Rompa haar eigen ingediende vergunning heeft ingetrokken. Uit de reactie herleiden wij dat dit voor de gemeente als totale verrassing komt. Uit het persbericht herleiden wij dat de gemeente met Rompa in gesprek gaat. Is het al bekend waarom Rompa de aanvraag heeft ingetrokken en wat betekent dit nu verder? Kan Rompa nu wel voldoen aan de nu geldende vergunning? En zo niet, welke maatregelen moeten nog getroffen worden op basis van de geldende vergunning? Heeft de gemeente middelen in handen om nodige maatregelen om met name geuroverlast te voorkomen af te dwingen?”

‘Bedrijf hoort niet in woonkern’
Ronald Willering van OOG vertelde dat één van de redenen van het intrekken van de aanvraag zou zijn dat Rompa zegt dat slechts een handjevol mensen stankoverlast ervaart. Volgens OOG hoort een dergelijk bedrijf niet thuis midden in een woonkern. OOG wil van het college weten of ze de zienswijze van Rompa dat het slechts zou gaan om een kleine groep mensen die overlast ervaart, deelt. Ook vraagt Willering welke mogelijkheden het college op korte termijn heeft wat betreft handhaving.

271 klachten
In zijn reactie zegt wethouder Bart Porskamp dat in het jaar 2016 er 271 klachten van 30 verschillende adressen zijn ontvangen. Daarnaast hebben ook verschillende sportverenigingen die gebruik maken van de Hamelandhal hun zorgen geuit over de luchtkwaliteit in en rondom de sporthal. Voor wat betreft de handhavingsprocedure hebben 51 buurtbewoners bezwaren ingediend. Over het waarom van het intrekken van de aanvraag door Rompa zegt Porskamp het volgende: “Dat is tot op heden bij ons niet geheel duidelijk. In de brief van Rompa staat dat het bedrijf vindt dat de gemeente nauwelijks gelegenheid heeft gegeven tot inbreng ten aanzien van de vergunning. Op 6 februari aanstaande staat de afspraak met de directie van het bedrijf en dan hopen wij meer duidelijkheid te krijgen.” Porskamp zegt dat het college nog wacht op de uitkomst van de recente uitgebreide omgevingsonderzoekscontrole. “We moeten dat controlerapport eerst afwachten en dan gaan we de hele vergunning tegen het licht houden. Dat vergt tijd. Het is een complex dossier.”

Openbare informatiebijeenkomst
Jerry van der Meulen van D66 zegt het eens te zijn met OOG dat een dergelijk bedrijf niet in de kern thuishoort en wil van het college weten hoe zij daar tegenaan kijkt. “Er zijn subsidiemogelijkheden vanuit Arnhem, Den Haag en Brussel. Dat zou eventueel kunnen helpen bij een verplaatsing van het bedrijf”, aldus Van der Meulen. Wethouder Porskamp zegt dat het er niet toe doet wat het college vindt. “Dit is de situatie. Overigens is er al eens met de provincie gesproken over bedrijfsverplaatsing maar daar is vanuit Arnhem een negatief advies op gekomen.”

De informatiebijeenkomst op 7 februari aanstaande bij café Hogenkamp in Lichtenvoorde is voor iedereen toegankelijk, zo laat de wethouder weten.

Meer berichten