Foto: Kyra Broshuis

Partijen tevreden over bestemmingsplan dorpskern Lichtenvoorde

OOST GELRE- Op het bestemmingsplan voor fase drie van het plan Nieuwmarkt is slechts één zienswijze ingediend. Tijdens de commissievergadering van 26 januari heeft de raad uitgebreid gesproken over het derde-faseplan. In deze fase worden verschillende ontwikkelingen op de Nieuwmarkt mogelijk gemaakt. De bibliotheek wordt verplaatst en op die vrij te komen locatie komen extra parkeermogelijkheden en een activiteitenplein. Ook worden er zogenaamde centrumfuncties met bovenwoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn voor verschillende doelgroepen bedoeld. Ook boven de nieuwe bibliotheek komen woningen. In totaal kunnen er maximaal 36 woningen worden gebouwd.

Door Kyra Broshuis

Eén zienswijze
De raadsleden zijn over het algemeen tevreden over het voorstel. Leemreize van het CDA zegt het als volgt: “Nieuwmarkt fase 3 wordt nu eindelijk opgepakt en afgerond. Er is goed gecommuniceerd en er is veel draagvlak, dat blijkt uit het feit dat er maar één zienswijze is ingediend. Met het nieuwe evenemententerrein en 36 woningen, waarvan tenminste 1 derde in het goedkopere segment, vinden wij dit een hele mooie ontwikkeling.” Boschker van de VVD is blij dat dit project winkelruimte en appartementen oplevert. “We zijn verheugd te lezen dat het gaat om wooneenheden in diverse woonsegmenten voor verschillende doelgroepen.”

Open karakter
Van der Meulen van D66 sluit zich aan bij alle positieve woorden. “Na de zomer 2019 gaat de schop de grond in. Dit is natuurlijk maar een deel van het plan. Ik wil het college vragen gas te zetten op het gedeelte Dijkstraat. Feit dat niet veel zienswijzen zijn ingediend heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er niet veel mensen wonen op dit moment.” Van der Hoek van de PvdA vindt het opvallend dat er een grote lege ruimte ontstaat met het realiseren van het evenemententerrein. “Het centrum krijgt zo een erg open karakter en het is de vraag of je dat moet willen. Het winkelen wordt zo als minder belangrijk bestempeld. En zijn er niet al genoeg parkeerplaatsen? Er komt meer winkelruimte bij, is dat verantwoord naar bestaande winkels in het centrum? En is er voor al die woningen genoeg belangstelling?” Willering van OOG zegt akkoord te gaan met het voorstel. “Het heeft lang geduurd maar mooi dat er nu eindelijk vaart in zit. Wel vragen we aandacht voor de ontwikkeling Dijkstraat. We zouden graag zien dat daar haast mee wordt gemaakt.”

Vaart met de Dijkstraat
Wethouder Marieke Frank erkent dat er lang gewacht moest worden op deze laatste fase Nieuwmarkt. “De planvoorbereiding is weer opgepakt en we kunnen nu invulling geven aan de afronding van het centrum. In de overeenkomst is vastgesteld dat minimaal 30% van de appartementen in de huursector komt. Voor wat betreft de Dijkstraat: er wordt gewerkt aan het bestek en we starten nog dit kwartaal met de aanbesteding. Diverse bedrijven hebben al interesse getoond, we wachten de aanbesteding positief gestemd af. Het evenementenplein wordt echt een plein waar het goed toeven is, ook als er geen evenementen zijn. We hebben heel nadrukkelijk gekeken naar een beperkt aantal m2 winkelruimte. We willen naar een compact centrum. Wat betreft het parkeren; de centrumcommissie heeft aangegeven dat er juist gebrek is aan parkeerruimte. Wij denken dat de beoogde parkeerruimte zeker nodig is voor de verdere ontwikkeling van Lichtenvoorde.”

Het voorstel gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 februari aanstaande.

Meer berichten