Wethouder Bart Porskamp geeft uitleg over de vervolgstappen. Rechts achter hem Wim Halfman van ODA.
Wethouder Bart Porskamp geeft uitleg over de vervolgstappen. Rechts achter hem Wim Halfman van ODA. (Foto: Kyra Broshuis)

Buurt teleurgesteld in Rompa én gemeente

LICHTENVOORDE- Veel buurtbewoners zijn vrijdagavond naar Café Hogenkamp in Lichtenvoorde gekomen om te luisteren naar de uitleg van de gemeente over het intrekking van de vergunningsaanvraag door Rompa. Een dag eerder heeft het college een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van Rompa. Dit gesprek heeft helaas niet geleid tot een oplossing, zo vertelde wethouder Bart Porskamp. Rompa was uitgenodigd om ook aanwezig te zijn om de bijeenkomst en eventueel het woord te nemen, maar hebben aan de uitnodiging geen gehoor gegeven.

Door Kyra Broshuis

Dwingen tot maatregelen
“Rompa heeft de aanvraag ingetrokken en wij gaan nu als gemeente zelf aan de slag”, zo legt Porskamp uit. “We gaan het bedrijf dwingen om maatregelen op de geuroverlast te nemen. Daarbij gaan wij uit van het Gelders geurbeleid. Voor de bestaande vergunning is voor het bedrijf een grenswaarde vastgesteld. De nieuwe milieuvergunning willen we half april klaar hebben en zullen we ambtshalve opleggen aan Rompa. We gaan handhaven op de richtwaarde, dat is de strengst mogelijke norm.” Vanuit de aanwezigen komen verschillende vragen en opmerkingen over de handhaving. Ook wil de zaal weten waarom de aanvraag van Rompa is ingetrokken. “Zij hebben aangegeven dat ze zich onvoldoende serieus genomen voelen door de gemeente”, antwoordt Porskamp. Het bedrijf heeft wel degelijk geïnvesteerd in geurverminderende maatregelen maar dat is niet voldoende geweest. Volgens de heer Geurkink, onofficieel woordvoerder namens de buurt, kan het bedrijf niet langer in de woonwijk in Lichtenvoorde blijven. “Dit gaat om een bedrijf in een zware milieucategorie. Die hoort hier niet thuis maar bijvoorbeeld wel op de Laarberg in Groenlo.” Porskamp legt uit dat de provincie niet bereid is mee te werken aan verplaatsing van het bedrijf.

Rode stof
Er heerst onbegrip bij de buurtbewoners dat Rompa intussen gewoon door kan draaien. Buurtbewoners zeggen dat het niet alleen om geuroverlast gaat maar om veel meer. Zo is het er mysterieuze rode stofje dat regelmatig in tuinen en op daken wordt gesignaleerd. “Die stof is onderzocht door TNO en is niet afkomstig van Rompa”, legt Wim Halfman uit. Hij is coördinator vergunningverlening bij ODA (Omgevingsdienst Achterhoek). “Het gaat om een onschadelijke en biologisch afbreekbare alg.” Geurkink is niet te spreken over de uitleg van de gemeente. “Het is allemaal vertraging. Ik denk dat Rompa nooit geurvrij zal worden. Deze fabriek kan echt niet meer in hier in het centrum van Lichtenvoorde. Maak er een mooi museum met daarin ook het corsomuseum. Sloop een deel en maak er een prachtige groene long van midden in Lichtenvoorde.” Deze opmerking kon rekenen op een warm applaus vanuit de zaal.

Traject kost tijd
Burgemeester Bronsvoort sluit de avond af met de mededeling dat ze begrip heeft voor de boosheid en teleurstelling van de buurtbewoners. “Wij vinden dat we al het mogelijke moeten doen voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en dat gaan we ook doen. Vooralsnog gaat de fabriek echter niet weg of dicht. We willen geen valse verwachtingen bij u wekken, dit traject kost tijd.” Voor Geurkink is dit niet voldoende. “Eigenlijk valt Rompa niet veel te verwijten, uiteindelijk maakt de gemeente het beleid. Deze avond is teleurstellend. We blijven met de geuroverlast zitten.”

Meer berichten