Foto: Kyra Broshuis

Geen extra parkeerruimte bij De Kei

LICHTENVOORDE- Het kleinschalig kampeerterrein De Kei aan de Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde mag een (deel) van het tegenovergelegen weiland niet gebruiken als parkeerterrein. Dat heeft het college beslist naar aanleiding van een aanvraag van de eigenaar.

Door Kyra Broshuis

De bestemming is ‘agrarisch’
Wethouder Marieke Frank legt de beslissing uit: “De eigenaar van kampeerterrein De Kei verzoekt om uitbreiding van de parkeergelegenheid ten behoeve van zijn kleinschalig kampeerterrein door toevoeging van een strook grond gelegen tegenover zijn huisperceel gedurende de kampeerperiode. De beoogde strook grond is zijn eigendom en maakt deel uit van een perceel grond welke is bestemd als ‘agrarisch’. Een deel van de beoogde grond voor deze parkeerplaats is in eigendom van de gemeente (berm langs de openbare weg). Wij vinden dat er voldoende ruimte is op het eigen terrein, vlakbij het kampeerterrein. Nu parkeren met name bezoekers van de kampeerders hun voertuig langs de Oude Aaltenseweg. Dit geeft overlast voor de overige aanwonenden aan deze weg. Realisatie van een parkeerterrein op aangekochte agrarische grond langs deze openbare weg aan de overzijde van het kampeerterrein is geen wenselijke oplossing. Er moet niet het beeld ontstaan dat de achterliggende bewoners via het kampeerterrein hun woning bereiken. Geparkeerde auto’s aan de wegzijde zullen dit beeld versterken”. De aanvraag wordt dan ook afgewezen.

Meer berichten