Subsidiepot 2019 voor verduurzamen woningen is al leeg

OOST GELRE - De subsidie voor het verduurzamen van woningen die de gemeente Oost Gelre had vastgesteld voor 2019, is al op. Op 14 januari was de openstelling en binnen een paar dagen hadden al ruim 150 woningeigenaren een aanvraag voor subsidie ingediend. Het heeft nu al geen zin meer om nog een aanvraag in te dienen. De subsidie voor het het verduurzamen van woningen loopt sinds 2016 en is bijzonder in trek. In 2016 en 2017 hebben 483 mensen gebruik gemaakt van deze regeling, er was toen een subsidiepot van 300.000 euro. In 2018 was er een subsidiepot van 75.000 euro en waren er 133 deelnemers. Voor dit lopende jaar is er een pot van 75.000 euro en zijn er 141 goedgekeurde aanvragen, waarmee het bedrag op is. Voor 2020 en 2021 staat ook weer 75.000 op de voorlopige begrotingen.

Door Kyra Broshuis

80% naar zonnepanelen
De verdeling is elk jaar ongeveer 80% voor de subsidie voor zonnepanelen en 20% voor isolerende maatregelen. Wethouder Bart Porskamp vertelt dat het totale subsidiebedrag van 75.000 euro voor 2019 voornamelijk opgaat aan subsidie voor zonnepanelen. “We overwegen om met deze subsidiemogelijkheid te stoppen en ons meer te richten op de subsidie voor het isoleren van woningen. Het is zo dat zonnepanelen zichzelf binnen een paar jaar terugverdienen, daarop subsidie geven is dus eigenlijk dubbelop. We willen onze inwoners wel blijven stimuleren om hun woning te verduurzamen en zullen ons dan ook meer richten op isolatiemogelijkheden. Natuurlijk is het altijd zinvol en rendabel om, ook zonder subsidie, duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Los van de subsidie kunnen wij inwoners ook financieel ondersteunen met onze duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen een lening aanvragen waarmee ze energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning financieren. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor 1.000.000 euro beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Meer informatie daarover is te vinden op www.verduursaamenergieloket.nl.”

Meer berichten