Her- en verbouw boerderij wordt eenvoudiger

OOST GELRE - Het her- of verbouwen van een boerderij in het buitengebied van Oost Gelre wordt, qua regelgeving, iets eenvoudiger. Dat vertelt wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre. “Het hergebruiken van bestaande boerderijen is nu vaak erg lastig. Er zijn vaak grote en ingrijpende verbouwingen nodig om van een voormalige boerderij een geschikt woonhuis te maken. We willen het beleid wijzigen zodat het eenvoudiger wordt.”

Door Kyra Broshuis

Op het oorspronkelijke bouwvlak
Zolang er geen sprake is van een monument is het mogelijk om de bestaande boerderij te slopen en een nieuwe woning op te richten. De inhoud van de woning mag op grond van het geldende bestemmingsplan dan echter maximaal 750 vierkante meter bedragen. Vaak is het echter de wens om een nieuwe woning te realiseren met het volume van de te slopen boerderij of om delen van de oorspronkelijke boerderij te vernieuwen. “We willen graag ruimere mogelijkheden, dat nodigt ook uit om boerderijen te herstellen en te behouden. En dat past mooi in het karakteristieke landschap van ons buitengebied. Als blijkt dat het behoud van de boerderij niet haalbaar is, kunnen we kijken of we nieuwbouw of herbouw op die plek mogelijk kunnen maken. De nieuwe woning moet dan wel precies op dezelfde plek worden gebouwd, dus op het oorspronkelijke bouwvlak. Ook moet de nieuwe woning landschappelijk inpasbaar zijn. Er liggen inmiddels al enkele aanvragen voor het nieuw- of herbouwen van boerderijen in ons buitengebied”, legt de wethouder uit.

Ruimere mogelijkheden
Een nieuwe functie van de boerderij stelt andere eisen aan de bebouwing. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het gewenste wooncomfort en de wens om energiekosten te beperken. Daarnaast is de toetreding van daglicht een belangrijk aandachtspunt en bestaan er meestal wensen om de indeling aan te passen. Vaak zijn aanzienlijke bouwkundige ingrepen noodzakelijk om de oorspronkelijke boerderij in gebruik te kunnen nemen en/of te houden als woning. Deze ingrepen kunnen ertoe leiden dat delen van de bestaande schil van de boerderij moeten worden vervangen of aangepast. “Ruimere mogelijkheden om de boerderij te verbouwen kunnen dan een uitkomst bieden”, besluit Frank.

Meer berichten