Het hoofdveld van vv Marienvelde dat afgelopen zomer het decor was van De Graafschap - Aris Thessaloniki.
Het hoofdveld van vv Marienvelde dat afgelopen zomer het decor was van De Graafschap - Aris Thessaloniki. (Foto: )

KSH en vv Mariënveld gaan fuseren

'Het DNA van beide dorpen vullen elkaar perfect aan'

MARIËNVELDE/HARREVELD - Mariënvelde en Harreveld zijn beide dorpen die volop in beweging zijn, vitaal zijn en vooruitgang willen boeken. Hechte gemeenschappen waarin naoberschap, saamhorigheid en creativiteit gedomineerd worden door bescheidenheid. De Mariënvelders en Harrevelders doen dingen omdat ze het doen, omdat het 'moet', omdat ze het willen. Voorbeelden hiervan zijn de BMV Mariënvelde, Zorgcorporatie Mariënvelde, dorpshuis 't Kempken, woonbehoefte-onderzoek in beide dorpen en de voortvarende aanpak van een energiecorporatie in Harreveld en plannen om mogelijkheden te verschaffen voor woningbouw in Harreveld. Met ingang van het seizoen 2019/2020 slaan de dorpen op voetbalgebied de handen ineen; KSH en vv Mariënveld gaan samen verder als HMC '17.

Door Henri Walterbos

Krimpregio
"Doordat het aantal inwoners daalt of van samenstelling verandert, vergrijzen dorpen, verdwijnen banen, scholen, winkels en andere voorzieningen," vertellen beide besturen in hun mededeling over een verregaande samenwerking. "De bevolking in deze regio gaat dalen en verandert van samenstelling doordat er minder kinderen geboren worden, gezinnen met kinderen naar grotere steden gaan en niet snel terugkeren, jongeren en hoogopgeleiden naar grotere steden gaan en ouderen verhuizen naar grotere plaatsen met meer voorzieningen. Dat gebeurt in de regio Achterhoek en is bekend. Mariënvelde en Harreveld zijn anders. De tijd dat de jeugd wegl wil trekken is voorbij. Dat heeft verschillende oorzaken, beroepsgerelateerd, verenigingsleven, woonmogelijkheden en familie zijn daar onderdelen van."

DNA
Mariënvelde en Harreveld zijn autonoom, veelal agrarisch of op de bouw gericht. "In onze kerkdorpen vestigen zich nog steeds jongeren, maar is er wel een economische krimp gaande. Boerenbedrijven moeten sluiten en de detailhandel is nagenoeg verdwenen. De provincie bekijkt de krimp vooral vanuit economisch en ruimtelijk oogpunt, maar er moet ook gekeken worden naar vergrijzing, leeftijd en verandering van gezinssamenstelling. Daarop moeten verenigingen anticiperen. De beide besturen van KSH en vv Mariënvelde doen dat, hebben er ook ervaring mee."

HMC '17
Dat bleek ook al drie jaar geleden toen beide verenigingen gestart zijn met een onderzoek om het voetbal in de beide kerkdorpen te garanderen voor de toekomst. "Hierbij ging het in eerste instantie om de jeugd, hoe er faciliteiten gerealiseerd konden worden waardoor de jeugd kon blijven voetballen. In 2017 zag hierdoor HMC'17 het levenslicht. Deze samenwerking verloopt nu in het seizoen 2018 – 2019 perfect. Ondanks een paar kleine praktische kinderziektes, die men altijd heeft bij het opstarten van een onderneming/vereniging zijn ouders, jeugd en besturen in beide dorpen uitermate in hun nopjes met hoe alles verloopt. Het aantal van 170 jeugdleden is daar een voorbeeld van. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."

Toekomstgerichte visie
Beide besturen zijn toekomstgericht blijven kijken en met elkaar in gesprek gebleven. Ook met het jeugdbestuur van HMC'17. Vanwege de goede ervaringen in de samenwerking zijn beide hoofdbesturen zomer 2018 bij elkaar geweest om niet alleen de jeugdsamenwerking te evalueren maar ook om te kijken of dit niet het juiste moment was om eveneens de samenwerking voor senioren op te starten. Hierop werd een werkgroep opgestart. Na een aantal maanden van onderzoeken werd een gezamenlijke conclusie getrokken: de samenwerking in de jeugd loopt goed, de betrokkenheid van beide verenigingen is intensief, er is sprake van een sportieve leeftijdsopschuiving want spelers worden ouder. 'Logisch gevolg', zo vinden beide verenigingen, was dat de samenwerking op het gebied van jeugd uitgebreid zou moeten worden met eveneens een samenwerking bij de senioren.

Ledenraadpleging positief
Afgelopen week werden binnen beide verenigingen ledenraadplegingen gehouden. "Dat waren beide drukbezochte avonden waarin de plannen uitgebreid zijn toegelicht. Beide besturen zijn daarin gesteund door de positieve reacties die worden gegeven," berichten beiden. "Niet alleen van de voetballers, maar ook van oudere leden. Passend is misschien wel het statement dat iemand uitte; "Ik stem voor, ondanks dat ik 60 jaar lid ben van mijn club. Die club zit in mijn hart. Daar doe ik alles voor, maar ik weet ook dat als wij niets doen, het voetbal in dit dorp misschien wel met één derde verminderd wordt, omdat beide clubs hun elftallen net niet vol kunnen krijgen. Dit is een kans die we niet voorbij kunnen laten gaan. Als wij samengaan, is het voetbal in ons dorp voor altijd volwaardig actief. Daarom stem ik voor."

Clubkleuren blauw-zwart
De samenwerking houdt concreet in dat beide verenigingen opgaan in een samenwerking HMC'17, dat er een nieuw bestuur gevormd gaat worden, er in beide kerkdorpen zowel gevoetbald wordt met prestatiegerichte elftallen als ook door recreatieve elftallen, dat er extra teams gevormd kunnen worden in de 35+ en 45+ categorie en er onderzocht wordt of 'walking voetbal' een optie is voor de oudere leden. Een en ander zal ingaan in het seizoen 2019-2020. De clubkleuren zullen evenals bij de jeugd blauw zwart worden. Hoofdtrainer van het eerste team wordt de in Lichtenvoorde woonachtige Grollenaar Jorrit Bomers.

Meer berichten