Speeltuin De Bleek in Lichtenvoorde is één van de vier speeltuinen die in zwaar weer verkeren.
Speeltuin De Bleek in Lichtenvoorde is één van de vier speeltuinen die in zwaar weer verkeren. (Foto: Kyra Broshuis)

Speeltuinverenigingen moeten nadenken over hun eigen toekomst

OOST GELRE- De speeltuinverenigingen in Oost Gelre zitten in zwaar weer. Vier speeltuinverenigingen uit Lichtenvoorde (De Bleek, Kindervreugd, De Schatberg en De Els) hebben een brandbrief gestuurd aan het college van B&W van Oost Gelre. Ze vragen daarin om een vorm van financiering toe te laten zodat de speeltuinen voorlopig hun bestaansrecht kunnen behouden.

Door Kyra Broshuis

Subsidie en verhuur
De verenigingen zien daartoe twee mogelijkheden; het toestaan van verhuur van de locaties voor familiefeestjes, inclusief de mogelijkheid tot het nuttigen van alcohol, en een vorm van subsidie. ‘Sinds 2012 ontvangen we namelijk geen subsidie meer en sinds medio 2017 mogen we de locaties niet meer verhuren voor feesten waarbij alcohol genuttigd wordt, waardoor ook die inkomsten gemist worden. Wachten op een nieuwe visie op speeltuinen is voor ons financieel niet haalbaar gebleken. De speeltuinen dragen bij aan de leefbaarheid in een wijk. Het creëert samenhang en zorgt voor verbinding. Kinderen komen in beweging en dat draagt bij aan een goede gezondheid. De speeltuinen zijn onderdeel van een wijk of buurt. Vrijwilligers zijn niet alleen de ouders van de kinderen, maar ook oudere buren die op hun beurt bijdragen aan de leefbaarheid’, zo staat in de brief te lezen.

Acties om geld binnen te halen
De verenigingen zeggen in te teren op de financiële reserves. Tot aan 2011 kregen de speeltuinverenigingen ieder jaar een subsidie van ruim 2200 euro per jaar. Daarnaast werd de verhuur voor kleine feestjes gedoogd. Sinds 2017 wordt er echter gehandhaafd. Jammer, zo vinden de speeltuinverenigingen. “De speeltuin is een prima plek voor een familiedag, of de afsluiting van het seizoen voor een jeugdvoetbalteam. Voor de ouders kan dan alcohol worden geschonken, de kinderen krijgen limonade en duiken de speeltuin in.” Door geldgebrek kan er nu niet meer geïnvesteerd worden in het repareren of vervangen van speeltoestellen. De verenigingen zeggen er alles aan te doen om extra geld op te halen. “We houden collectes, werken op de Zwarte Cross, houden flessenacties, zoeken sponsoren en melden ons aan voor goede doelenprojecten. Maar het is niet genoeg. Daar komt nog eens bij dat we net als alle andere verenigingen te maken hebben met schaarste in het aantal vrijwilligers”, zegt Rob Wolterink namens de vier verenigingen. “We vragen de gemeente Oost Gelre om een visie op het speeltuinwerk. Zolang deze visie er niet is, zien wij geen toekomst voor de speeltuinen.”

Toekomstbestendige visie
Paul Wallerbos spring namens OOG in de bres voor de verenigingen. “Speeltuinen in onze gemeente ontvangen sedert 2012 geen gemeentelijke subsidie meer, daar is best wat voor te zeggen maar het is van groot belang dat speeltuinen in staat worden gesteld hun eigen broek op te houden. Daar waar het woord ‘speeltuinen’ staat kun je ook ‘wijkgericht werken’ zeggen en daar heeft OOG zich in de afgelopen jaren altijd hard voor gemaakt.” OOG wil van de wethouder weten of de verenigingen weer subsidie kunnen krijgen. “Ook willen we graag nog dit jaar een toekomstbestendige visie zien.”

Transformatie
Verantwoordelijk wethouder Jos Hoenderboom erkent dat de brief een hartenkreet is en een helder verzoek om in elk geval zo snel mogelijk tot een tijdelijke oplossing te komen. “In 2018 heeft de gemeente initiatief genomen om de speeltuinen in Lichtenvoorde met elkaar in contact te brengen. Vragen over feesten en partijen en alcohol zijn vorig jaar al negatief beantwoord door ons. We hebben de verenigingen gevraagd na te denken over eigen toekomst, bijvoorbeeld een transformatie richting buurthuis of wijkvereniging. We willen werken aan een visie met betrekking tot een gezonde leefomgeving. Voor wat betreft de financiën; we hebben aangegeven dat we op korte termijn koersen richting een principeuitspraak, eind april verwacht ik dit. Daarnaast loopt er ook een afstudeeronderzoek naar de behoefte aan een speel- en ontmoetingsplek. Het onderwerp heeft onze volle aandacht, wij houden u op de hoogte.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden