D66 wil voorwaarden aan starterslening

‘Koop corporatiewoning uitsluitend door huurder en bewoner’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Jerry van der Meulen van D66 wil voorwaarden aan de starterslening van de gemeente Oost Gelre. Deze lening is een overbrugging van het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De gemeente wil de grens waarbij voor een woning een Starterslening kan worden verstrekt verhogen van 170.000 naar 200.000 euro. D66 wil dat raadsbesluit aanvullen met met de volgende restrictie: de voorgenomen verkoop van een corporatiewoning moet binnen de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties vallen en de aanvrager van de starterslening moet huurder en bewoner zijn van de woning waarvoor de starterslening wordt aangevraagd. Dat staat in het amendement dat D66 tijdens de afgelopen raadsvergadering indiende.

Woningbouwcorporaties
“Het originele voorstel van het college heeft mogelijk een aanjagende werking voor de woningbouwcorporaties om hun woningvoorraad te verkopen. Dat druist in tegen de wil van de raad”, zegt Van der Meulen. “Dit zou ervoor pleiten om woningen van de woningbouwcorporaties uit te sluiten voor de starterslening maar dan zouden mensen die hun huurwoning willen kopen, gedupeerd worden. Daarom zijn de voorwaarden uit het amendement een goede tussenoplossing.”

Steun van OOG
De partijen zijn verdeeld. OOG zegt sympathie te voelen voor het voorstel. “Wel moet er dan een anti speculatiebeding in worden opgenomen”, zegt Willering. Het CDA steunt het amendement niet. De partij vindt dat ook een iemand die geen huurder is een woning mag kopen. De PvdA wil ook geen kopers uitsluiten. De VVD ziet geen meerwaarde en geeft geen steun. De NLOG is het niet eens met de stelling dat het alleen om de zittende huurder moet gaan. “Stel dat de huurder naar elders vertrekt, dan moet de woning toch beschikbaar komen voor andere starters?”, aldus Klein Gunnewiek. Het D66-amendement krijgt uiteindelijk alleen steun van OOG en wordt dus verworpen. Het raadsvoorstel wordt aangenomen.

Meer berichten