'De gesprekken tussen Rompa en de gemeente verlopen goed'.
'De gesprekken tussen Rompa en de gemeente verlopen goed'. (Foto: Kyra Broshuis)

Rompa; de stand van zaken

LICHTENVOORDE - Tijdens de commissievergadering van afgelopen week stelde raadslid Ard Schenk namens de CDA-fractie vragen over de stand van zaken omtrent Rompa. De gemeente was al drie jaar met Rompa in gesprek over de geurhinder die omwonenden ervaren. Op op 8 januari van dit jaar trok Rompa de aanvraag voor een nieuwe vergunning in. Voor de gemeente kwam dat totaal onverwacht.

Door Kyra Broshuis

Raad van State
Vervolgens werd de productie van Rompa begin maart door de gemeente Oost Gelre stilgelegd nadat bleek dat het bedrijf niet volgens de regels van de milieuvergunning produceerde. De gemeente handhaaft op basis van de milieuvergunning uit 2001. Bij een controle bleek dat Rompa volgens die vergunning 350 liter van de stof H330 mag hebben maar er lag volgens wethouder Porskamp 12.000 liter in het bedrijf opgeslagen, en niet op de juiste manier. Rompa verzette zich tegen de maatregelen van de gemeente door het aanspannen van een spoedprocedure bij de Raad van State. Het verzoek om voorlopige voorziening werd door de RvS aangehouden en de rechter heeft beide partijen opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.

Goed in gesprek
Het CDA wil van de wethouder weten of Rompa inmiddels heeft aangetoond dat de gevaarlijke stoffen voor de productie nu op een veilige en goede manier worden opgeslagen. “Kunt u aangeven of Rompa tijdig de maatregelen heeft genomen? Is de gemeente nog in overleg met Rompa en zo ja, kan aangegeven worden in welke sfeer de gesprekken tussen de gemeente en Rompa verlopen?”, zo vraagt Schenk. Hij wil ook van de wethouder weten hoe de verdere planning er nu uitziet en welke stappen de gemeente gaat zetten. Wethouder Bart Porskamp zegt dat het college op dit moment goed en oplossingsgericht in gesprek is met Rompa. “En dat is conform oproep van de Raad van State. Rompa reageert binnen de gestelde eisen op onze verzoeken en het bedrijf maakt werk van de onderwerpen die zijn geagendeerd. Wij zien voortgang en hopen op korte termijn meer informatie te kunnen geven. In eerste instantie aan de buurtbewoners. We zijn nog over een aantal zaken met Rompa gesprek.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden