Foto:

Reactie op column 'Vrijdenken'

Allereerst complimenten voor het feit dat er in de column aandacht wordt geschonken aan de dodenherdenking en de viering van de vrijheid In Lichtenvoorde. Elk jaar staat er een redactioneel verslag in de ELNA. Dit jaar helaas niet, maar daarvoor in de plaats aandacht via een column van Frank Zand.
In onze gemeente vindt op 4 plekken de dodenherdenking plaats, waarbij op 2 plekken, waaronder Lichtenvoorde, een deel van de herdenking plaats vindt in een kerk. De reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. We willen tijdens de dodenherdenking alle slachtoffers van oorlogsgeweld vanaf de Tweede Wereldoorlog waardig, respectvol en met eerbied herdenken. Er is in heel Lichtenvoorde geen enkele plek die gelegenheid biedt om alle honderden deelnemers en medewerkers aan deze herdenking een zitplaats te geven. We huren hiervoor dus een kerk met veel ruimte en betalen hiervoor gewoon huur. De kerk als instituut heeft naast het bieden van facilitaire mogelijkheden verder geen enkele binding met de inhoud van de herdenking. Het is vrij toegankelijk voor iedereen én iedereen is daar gelijkwaardig. Iedereen die wil deelnemen aan een waardige en respectvolle dodenherdenking is hier van harte welkom, ongeacht geloof, etnische achtergrond, huidskleur of wat dan ook.
Inhoudelijk is er door de columnist en de redactie niet gereageerd op de dodenherdenking van dit jaar met als thema 'in vrijheid kiezen'; jammer want in mijn beleving was dit jaar één van de sterkere herdenkingen, waarin jong en oud aan bod kwamen.
Allereerst was er wethouder Marieke Frank met een duidelijke toespraak, waarin ze o.a. aangaf 'In vrijheid kiezen is normaal in ons land, maar durven kiezen wanneer een oorlog dichterbij komt is dat niet. In vrijheid kiezen is een goed voorrecht en dat betekent dat je er mag zijn, een stem hebt in een democratie. Vrijheid moedigt aan om zelfstandig na te kunnen denken om te kiezen. Kies, koester, bewaak en geef vrijheid door'.
Hierna droeg Vincent van Harxen een gedicht voor dat bij de Indiëgangers bekend was als een hommage aan thuis en vooral hun moeder.
Maaike Wesselink en Demi Goossens, Marianum-leerlingen, legden zeer duidelijk de link tussen de beleving van hun generatie met de herdenking doordat ze op school hadden deelgenomen aan het thema 'Veteranen', waarin veteranen vertelden over hun missies in de wereld. Hierdoor hadden ze een duidelijker beeld gekregen.
Jelle Papenborg. Kas te Fruchte en Timo Peppelman, leerlingen van de Frans ten Bosschool, droegen twee gedichten voor, waarbij het laatste gedicht ging over de 2 minuten stilte. Heel indrukwekkend.
Heel bijzonder was een vertelsel uit het boek van Geert van Tongeren over zijn vader, die onder meer hoofd van de Ludgerusschool was, waarin persoonlijke oorlogsverhalen uit heel het land in Lichtenvoorde samenkwamen.
Tussen al deze onderdelen verzorgde Harmonie St. Caecilia onder leiding van Ira Wunnekink op indrukwekkende wijze de muzikale omlijsting.

Het binnengebeuren in de kerk werd vervolgd met een stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Dijkstraat. Dicht bij het monument had scouting St. Bernardus het kunstwerk 'Lichten-voor-de-vrijheid' geplaatst en voorzien van honderden brandende waxinelichtjes. Zij vormden ook een erewacht bij het brandende symbool, evenals de oud-militairen die een erewacht hielden bij het monument.
Na het spelen van de taptoe werden twee minuten stilte in acht genomen, wat elk jaar toch weer indrukwekkend is. Dit werd gevolgd met 2 coupletten van ons volkslied onder begeleiding van de harmonie. Onderdeel van het herdenkingsmonument is een overzicht met alle 38 namen van Lichtenvoordenaren die door oorlogsgeweld in de periode 1940-1950 zijn omgekomen, waar ook ter wereld. Deze namen werden voorgelezen door Sven van Telgen.
Nadat de kransen en bloemstukken gelegd waren, werd de stille tocht vervolgd naar de algemene begraafplaats, waar 23 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven zijn. Hun namen werden voorgelezen door Owen Marneth en leerlingen van de Frans ten Boschschool legden samen met leden van de scoutinggroep St. Bernardus bloemen bij de graven. Na het toepasselijke nummer Remembering the Fallen Ones, uitgevoerd door de harmonie, was er nog een slotwoord van de wethouder, waarna Walter Leemreize, voorzitter 4 en 5 mei comité Lichtenvoorde, met een dankwoord afsloot.

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd is. In heel Oost Gelre zal hier aandacht aan besteed worden en zeker ook in Lichtenvoorde. Met de voorbereidingen voor de dodenherdenking en het vieren van 75 jaar vrijheid zijn we nu al druk doende. Wat betreft de dodenherdenking zullen we weer andere accenten gaan leggen en de muzikale invulling zal ook anders zijn. Het is heel goed mogelijk dat we dan het binnengedeelte op een andere plek doen, omdat er zich een andere mogelijkheid kan voordoen. Hoe dan ook wij nodigen je nu al vast uit om aanwezig te zijn bij deze herdenking. In vrijheid mag je kiezen of je wel of niet van deze uitnodiging gebruik maakt.


Namens het 4 en 5 mei comité Lichtenvoorde,
Theo Leemreize.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden