Foto:

Reactie op voorgenomen sloop voormalige Rabobank

Lang heb ik erover nagedacht of ik wel of niet zal reageren op de plannen van onze bestuurders om stenen van een gebouw in goede staat om te ruilen tegen stenen op de grond voor het parkeren van de zo geliefde (en steeds meer bekritiseerde) vierwieler.

Hoe is het mogelijk dat men met een negatieve saldo op de balans serieus kan overwegen dat een pand – destijds aangekocht voor 2,5 miljoen euro om ambtenaren tijdens verbouwing(en) tijdelijk te huisvesten, inmiddels afgeschreven op 1,2 miljoen – gesloopt wordt. Dus een slechte investering die toen bij de Rabo Bank als verkoper zeker erg positief uitpakte. Boven op de afschrijving van het gebouw komen dan nog de sloopkosten en (voorlopig) 100.000 euro voor het inrichten van de tijdelijke parkeervoorziening etcetera. Men legt alleen de nadruk op het woord 'tijdelijk', maar er wordt totaal overheen gelopen dat de 'gewone burger' straks de rekening gepresenteerd krijgt voor het slechte financiële beleid.

Ik hoop dat de politieke partijen in de gemeenteraad niet alleen 'vraagtekens' bij zetten (zoals gebruikelijk) maar daadkracht tonen om deze waanzin te stoppen.

Mevrouw Van Asperen, Lichtenvoorde

Meer berichten