Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink
Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink

Gemeente vestigt voorkeursrecht op percelen in kleine kernen

OOST GELRE - In de gemeente Oost Gelre, en dan vooral in de kleine kernen, is veel behoefte aan nieuwbouw. Om de vraag goed in de kaart te brengen werkt de gemeente intensief samen met de dorpsbelangenorganisaties (dbo's). In overleg met deze dbo' s is een breed scala aan mogelijke woningbouwlocaties in alle kernen in beeld gebracht.

Door Kyra Broshuis

Vijf locaties in Harreveld en Vragender
In Harreveld en Vragender zijn vijf mogelijk geschikte locaties aangewezen. In Harreveld in het zogenaamde lint en in Vragender aan de dorpsrand. Dat vertelt wethouder Bart Porskamp. "In Harreveld en Vragender zijn we geen grondeigenaar van de bedoelde grond. Door de Wet voorkeursrecht voorkomen we dat een potentiële plek gaat verdwijnen door bijvoorbeeld verkoop." Volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten kunnen gemeente het genoemde recht op een perceel vestigen. De eigenaar van het betreffende perceel is dan, wanneer hij de grond wil verkopen, verplicht om de grond eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. "Zo houden we de regie in eigen hand en kunnen we locaties onderzoeken op haalbaarheid en wenselijk. Overigens zijn we niet verplicht om vervolgens ook echt tot koop over te gaan." Het gaat om agrarische gronden die gelegen zijn in Harreveld aan de Looweg bij nummer 27a en de Bothweg tegenover nummer 7, en in Vragender op de hoek Kapelweg/Pastoor Scheepersstraat, aan de Pastoor Reibersstraat en aan de Winterswijkseweg achter nummer 2 en 4. De gemeente heeft nog meer locaties op het oog waar in een later stadium mogelijk voorkeursrecht op gevestigd gaat worden.

Het voorkeursrecht is met onmiddellijke ingang van kracht, maar moet nog wel door de gemeenteraad bevestigd worden.

Meer berichten