De oudste en de jongste vendelier in een spontaan optreden. Foto: Sven Hans
De oudste en de jongste vendelier in een spontaan optreden. Foto: Sven Hans

Internationaal Vendeltreffen verbroedert

'Het echte Europa is hier'

Door Barbara Pavinati

LICHTENVOORDE – Vrolijke vlaggen en mensen in traditionele kostuums. Van 7 tot en met 9 juni was Lichtenvoorde het middelpunt voor een bont, kleurrijk en internationaal gezelschap. Het zeventiende internationale vendeltreffen werd er georganiseerd door Sint Switbertus. Er was een gevarieerd programma dat gedeeltelijk in samenwerking met Over de Top samengesteld was. De organisatie kijkt terug op een geslaagd Pinksterweekend.

"Het is fantastisch gelopen, veel beter dan we van tevoren hadden gedacht. De inspiratiebijeenkomst was het hoogtepunt. Al het vendelzwaaien was een feest en nu met deze bijeenkomst was er ook een moment van bezinning. Het was mooi en indrukwekkend. Zeker toen we stil stonden bij het overlijden van onze vendelier Rob Schoemaker. Op zaterdag was er wind, wat het vendelen wat lastig maakte, maar zondag hadden we het beste weer dat we maar konden bestellen. Wat ook mooi was, is dat de jongste vendelier van vijf uit België en de oudste van 94 uit Oostenrijk spontaan samen gevendeld hebben in het Wentholtpark tijdens onze voorstelling daar."

Op zondagochtend om 10.00 uur was er een inspiratiedienst voor de vendeliers in de Jukebox, een grote tent op het terrein van Over de Top. Popkoor Friends zong betekenisvolle en eigentijdse liederen in de dienst die door enkele muzikanten van Sint Switbertus en Doker's Swingende Infuustoeters begeleid werden. Walter Leemreize praatte de liedjes met rake teksten aan elkaar. Het thema van de ochtend was verbondenheid. Aan het begin van de bijeenkomst presenteerden de dertien aanwezige vendeliersgezelschappen uit de zes landen zich aan de toehoorders met een vertegenwoordiger die met een vlag naar voren liep en deze naast het podium zette.

Een familie in Europa
De aftrap van het popkoor is 'O, happy days' waarna Leemreize beaamt dat het inderdaad een blije dag is met prachtige vendels die een symbool zijn voor identiteit, cultuur en authenticiteit. Er volgen veel liedjes die door het publiek enthousiast en met applaus ontvangen worden. Tussendoor sprak Leemreize over geschiedenis, Europa, vertrouwen, respect, vrijheid en verbondenheid. Ook Volker Haack, burgemeester van Krempe, neemt het woord en spreekt in het Duits over het fantastische programma dat de afgelopen dagen verzorgd is en legt uit dat het vendeltreffen meer is dan een gemeenschappelijke hobby. Er ontstaan namelijk ook veel internationale en persoonlijke contacten: "Wij zijn een familie in Europa!" Hij roept de aanwezigen op om thuis over hun internationale ontmoetingen te spreken, want: "Europa heeft een toekomst!"

Het lied van The Scene 'Iedereen is van de wereld' is het hoogtepunt. Leemreize vindt dat vooral de zin "En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen" veel aandacht verdient. Ook staat hij stil bij het overlijden van Rob Schoemaker, een zeer geliefd vendelier van de schutterij Sint Switbertus. Als'I will follow him' gezongen wordt, halen de vendeliers hun vlag vooraan op, verlaten ze de tent en lopen ze in een grote stoet zwaaiend met hun vlaggen naar het gemeentehuis voor een traditioneel bezoek en uitwisseling van geschenken.

Moment van bezinning
Joris de Maere van Boerke Naas uit Vlaanderen vertelt: "Ik ben veertig jaar geleden begonnen met vendelen en vond het een mooi excuus om te reizen en mensen door heel Europa te ontmoeten. De inspiratiedienst was anders dan de traditionele kerkdienst die we normaal gesproken hebben. Waarschijnlijk is het bedoeld om het meer open te trekken voor iedereen. Nu wordt er niet vanuit het geloof gepraat, maar wordt er op een andere manier een inspirerende boodschap verkondigd. Dit treffen is een ontmoeten van mensen met gelijke gedachten. Het echte Europa is hier. Er zijn hier geen grenzen, rangen of standen." Dennis Vermeulen van Sint Martinusgilde uit Eindhoven vindt: "De inspiratiebijeenkomst was mooi. Je staat even stil bij het vendeltreffen en hebt zo een moment van bezinning."

Meer berichten