Wethouder Bart Porskamp tijdens de eerste bijeenkomst met de buurt.
Wethouder Bart Porskamp tijdens de eerste bijeenkomst met de buurt. (Foto: Kyra Broshuis)

Gemeente en Rompa zijn in gesprek

LICHTENVOORDE- Wethouder Bart Porskamp, die onder andere milieu in zijn portefeuille heeft, heeft de gemeenteraad ingelicht over de ontwikkelingen rondom Rompa Lichtenvoorde. Zoals bekend heeft de gemeente aan Rompa bestuursdwang opgelegd en een handhavingsactie gehouden met betrekking tot het verwijderen van gevaarlijke stoffen. Daarop heeft Rompa een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. “Die heeft, na een eerste behandeling, de zaak aangehouden”, zo zei de wethouder. “Beide partijen hebben nadrukkelijk op de oproep gekregen om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.”

Door Kyra Broshuis

Het college van B&W is uiteraard het gesprek aangegaan. “Onze insteek is altijd geweest dat we willen meewerken aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa en daar graag met het bedrijf over willen praten. Wel willen we onverminderd inzetten op de zwaarst mogelijke maatregelen tegen geuroverlast. We houden goed in de gaten hoe het loopt want we willen een veilige situatie”, zo zegt Porskamp. Een belangrijk aandachtspunt in de opgelegde bestuursdwang was de aanwezigheid en opslag van gevaarlijke stoffen. “Inmiddels hebben de gesprekken er toe geleid dat zowel het gebruik, de aanwezigheid als de opslag van gevaarlijke stoffen aan de veiligheidseisen voldoen. Dit is uit de herhaalde controles door de Omgevingsdienst (ODA) en de brandweer gebleken.”

Nieuwe aanvraag
Ook heeft Rompa inmiddels aangegeven een nieuwe aanvraag voor een revisievergunning te willen indienen. Die aanvraag moet uiterlijk 17 juni bij de gemeente binnen zijn. “De aanvraag zal waarschijnlijk in grote lijnen overeenkomen met de vorige. Het grote verschil is dat wij doorgaan met het traject van de ‘maatwerkvoorschriften geur’. Wij hebben steeds ingezet op het beperken van de geuroverlast op basis van de zwaarst mogelijke maatregelen en houdt vast aan dit traject.” Rompa heeft de nodige maatregelen genomen en dus de procedure voor een nieuwe aanvraag in gang gezet. “En dat was voor ons aanleiding om de besluiten tot bestuursdwang in te trekken.”

De buurt
De wethouder heeft tijdens een eerdere buurtbijeenkomst over de stand van zaken rondom Rompa toegezegd de buurt op de hoogte te houden. “We willen dan echter wel concrete informatie geven. Op dit moment zijn we nog in gesprek met het bedrijf. Ook moet de aanvraag nog binnenkomen en beoordeeld worden door de Omgevingsdienst. Het zou kunnen dat die bijeenkomst met de buurt pas na de zomervakantie plaatsvindt. We hebben de buurt daarover een brief gestuurd, met alle informatie die we tot nu toe hebben. We blijven de buurt uiteraard wel schriftelijk op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden