Volop bouwen in alle kernen

OOST GELRE - In alle kernen van de gemeente Oost Gelre is behoefte aan woningen. De gemeente heeft samen met de dbo’s (dorpsbelangenorganisaties) onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden van de afzonderlijke kernen. Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat wonen een belangrijk speerpunt is van het college. "Het streven is om, naast de al bestaande plannen, de komende twee jaar zo'n vijftien woningen extra te realiseren in elke kleine kern.Met name om in de behoefte van starters en senioren te voorzien. Overigens met uitzondering van Zwolle, daar wordt op dit moment volop gebouwd. Ook voor de langere termijn voorziet de visie in woningbouw per kleine kern."

Door Kyra Broshuis

Samenwerking met dbo’s
Samen met de dbo’s is een Woonvisie kleine kernen opgesteld waaruit blijkt dat er momenteel nauwelijks woningaanbod is. “Dat geldt vooral voor starters en senioren die op zoek zijn naar betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen”, zo legt Bob Lageschaar, voorzitter van de gezamenlijke belangenverenigingen, uit. “We hebben een overzicht van mogelijke bouwplekken gemaakt per kern. Het is aan de gemeente om te beslissen waar er gebouwd gaat worden. Overigens hebben we een bijzonder prettige en constructieve samenwerking met de mensen van de gemeente. Het is mooi dat we dit samen hebben kunnen onderzoeken." Wethouder Hoenderboom heeft haast met de plannen, zo zegt hij. “We willen gewoon graag starten. We willen in 2020 de eerste woningen in de kernen bouwen. Hopelijk kunnen we nog dit jaar al ergens beginnen.”

De Woonvisie
De woonvisie, die op 27 juni bij ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde wordt gepresenteerd, laat precies zien waar de mogelijkheden liggen. Opvallend is dat de huishoudens in kleine kernen gemiddeld jonger zijn dan in Groenlo en Lichtenvoorde. “We hebben daar inderdaad een relatief jonge bevolking. En deze jongeren willen een eigen woning”, legt Hoenderboom uit. “De groeibehoefte in de kleine kernen is groter dan in de twee grote kernen. Daar willen we actief mee aan de slag.”

Harreveld
In Harreveld sprake is van een woningmarkt met weinig doorstroom. ‘Passend aanbod voor voorsorteerders kan mogelijke doorstroming voor doorstromers en jongeren op gang helpen. Zonder doorstroom blijft ook de kwaliteitsslag in de bestaande voorraad achter. Er is behoefte aan extra woningen voor jong en oud om de woningmarkt in beweging te krijgen. Harreveld telde op 1 januari 2019 1.414 inwoners. De woningbouw heeft de laatste decennia vooral in het oostelijk deel van het dorp plaatsgevonden. Recent zijn er twee nieuwbouwprojecten gerealiseerd. In het plan Erve ‘t Hag is nog één kavel te koop en is één kavel in optie. In de bestaande voorraad staan nu zes woningen te koop. 'De kansen voor Harreveld liggen vooral in de dorpsafrondingen en landschappelijke woondroebels. Op de lange termijn is er een potentiële locatie aan de westkant van het jongerenhuis Harreveld’, zo bericht het rapport.

Lievelde
In Lievelde woonden op 1 januari 2019 bijna 1.400 mensen. In de loop der jaren is er in Lievelde een gevarieerde lintbebouwing ontstaan en sinds 1950 is daar seriematige woningbouw bijgekomen. Recent is het nieuwbouwproject Engelse Schans gerealiseerd. In dat plan zijn nu nog twee kavels te koop. In de bestaande voorraad van Lievelde zijn drie woningen te koop. ‘Dit aanbod kunnen we als beperkt bestempelen en voorziet niet in de actuele vraag’, meldt het rapport. ‘Lievelde is aan alle zijden ingeklemd in een gebied met hoge landschapswaarden. Nieuwbouw ligt hier dan ook niet voor de hand, ook omdat er in de kern nog andere plekken voor woningbouw voorhanden zijn. Kansen voor Lievelde liggen op ‘park Vossenburcht’ en op een parkeerterrein naast de kerk dat grenst aan een stuk groen dat onderdeel was van het Vionterrein.' Ook is er in de visie oog voor de herbestemming van de kerk. ‘Er kan gedacht worden aan verschillende maatschappelijke functies maar regulier wonen behoort ook tot de mogelijkheden.’

Mariënvelde
Het inwoneraantal van Mariënvelde was op 1 januari van dit jaar 903. Op de hoek Waalderweg/De Boog is recent nieuwbouw gerealiseerd in de vorm van twee vrijstaande woningen. Daarnaast zijn er vier starterswoningen gebouwd aan de Boog en één twee-onder-éénkapper aan de Beenekussteeg. Er is op dit moment nog één kavel te koop op de hoek Waalderweg. Verder staan er nog vijf woningen te koop waarvan slechts één in de bebouwde kern die in het goedkopere segment valt. ‘Het bestaande aanbod is beperkt en voorziet niet in de vraag’, zo luidt de conclusie. ‘We willen eerst kijken naar vrijkomende inbreidingslocaties zoals het open terrein achter de school. Op de lange termijn kunnen we kijken naar een uitbreidingslocatie in het lint van de Beenekussteeg.

Vragender
1.107 inwoners telde Vragender op 1 januari van dit jaar. Vanaf de jaren vijftig is het dorp beperkt uitgebreid met enkele nieuwe woonstraten, zoals in de omgeving van de Beumweg. Aan de Kapelweg is recent nieuwbouw gerealiseerd. Het meest recente plan is de Eschrand waar achttien woningen zijn gebouwd. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht. In Vragender staat momenteel slechts één woning te koop. De kansen voor het dorp op de bult liggen in eerste instantie op inbreidingslocaties. Die kansen zijn echter minimaal. Daarom zijn er in het rapport drie locaties voor woningbouw geopperd; aan weerszijden van de nieuwbouwlocatie Kapelweg en aan de Heelweg op het voormalige voetbalveld.

Zieuwent
Zieuwent is een vrij grote kern met 2.015 inwoners op 1 januari van dit jaar. Deze plaats heeft ook de meeste voorzieningen van de kleine kernen. Het meest recent werd bouwplan Bongers opgeleverd. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het plan Boerenbond. Hier komen veertien woningen. In de bestaande voorraad van Zieuwent staan momenteel zes woningen te koop, waarvan slechts één in het goedkope segment en drie woningen in het buitengebied. Dit is niet voldoende. De visie schrijft dat er mogelijkheden liggen in het herbestemmen van panden aan de Dorpsstraat. Bijzonder is dat er in Zieuwent mogelijk ook plek is voor tiny-houses. Verder liggen er aan de zuidkant van de Dorpsstraat en De Steege nog enkele open terreinen die mogelijk geschikt zijn voor woningen. Voor de lange termijn wordt er nog gekeken naar mogelijkheden rondom de Werenfriedstraat.

Zwolle
In het buurtschap Zwolle wordt momenteel het woningbouwplan Nieuw Wellink gerealiseerd. Het gaat om dertien woningen waarvan een groot deel inmiddels verkocht is. In Zwolle staan vier woningen te koop, inclusief de woningen op Nieuw Wellink. Daarmee wordt voorzien in de actuele behoefte, zo staat in de visie.

Op donderdag 27 juni is er in HCR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde een informatieavond. Zowel de gemeente als de dorpsbelangenorganisatie is daar aanwezig om de visie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op drie momenten, om 17.30, 18.30 en 19.30 uur, is er een plenaire toelichting.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden