Beeld van de bouw van een megavergister. Foto: Theo Huijskes
Beeld van de bouw van een megavergister. Foto: Theo Huijskes

PvdA en OOG verbaasd over houding wethouder inzake RMS

OOST GELRE- De PvdA en OOG willen weten wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter inzake de RMS mestvergister. Zoals bekend heeft het hof de omgevings- en watervergunning vernietigt. Volgens de rechter was onvoldoende duidelijk wat de milieugevolgen van de mestfabriek zouden zijn. Ronald Willering van OOG wil weten wat het college vindt van de uitspraak. “Dit vooral gezien het feit dat recent nog door wethouder Porskamp werd aangegeven dat hij alle vertrouwen had in de kennis en kunde van vergunningverleners”, zo zegt Willering. Hij had graag gezien dat het college de burgers en de raad proactief had geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de vergister.

Door Kyra Broshuis

Complexe materie
“RMS heeft veel stof doen opwaaien”, antwoordt wethouder Porskamp. “Maar onze interpretatie van de uitspraak is anders; de keuze om geen milieueffectrapportage te leveren, was onvoldoende beargumenteerd. Wij hebben kennis genomen van de uitspraak en er is nu geen grondslag voor RMS om te starten met de bioraffinagefabriek. De initiatiefnemers en gedeputeerde staten zijn nu aan zet. De opties zijn óf in beroep óf een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. Wij volgen dit uiteraard op de de voet en ik ga in gesprek met de gedeputeerde. Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de vergunningverleners. De uitspraak laat goed zien hoe complex de materie is bij dit soort bedrijven. Wij hebben een advies ingediend en dat blijft overeind.”

Niet tevreden
Willering is niet tevreden met het antwoord van de wethouder: “Wij vinden dat de wethouder zich er nu makkelijk vanaf maakt. Wij weten wel dat de gemeente hierin geen bevoegd gezag is maar dat neemt niet weg dat je een standpunt kunt innemen en pro-actief kunt communiceren. Het feit blijft dat ook het college vond dat een MER-rapportage niet nodig was. Wij vragen ons af hoe dat te rijmen is met het opmerking van de wethouder dat hij het volle vertrouwen heeft in de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek, red.).” Niek Bragt van het CDA zegt dat het inderdaad niet zo kan zijn dat de burgers niet goed geïnformeerd worden maar dat dat zeker ook geldt voor de ondernemers die mogelijk al geïnvesteerd hebben in de mestvergister. Richard Klein Tank van de PvdA vindt het verbazingwekkend dat het college ook nu, na de uitspraak, niet openstaat voor kritiek. “Het lijkt ons gepast om er nu kritisch naar te kijken”, zegt Klein Tank.

Wordt vervolgd.

Meer berichten