Een deel van het land van de gebroeders Hulshof waar een zonnepark zou moeten komen. foto: Kyra Broshuis
Een deel van het land van de gebroeders Hulshof waar een zonnepark zou moeten komen. foto: Kyra Broshuis

Zonnepark Lievelde houdt de gemoederen bezig

OOST GELRE- De plannen voor het zonnepark aan de Nieuwendijk in Lievelde zijn op verschillende punten gewijzigd. Het initiatief voor het park is van Vincent en Jos Hulshof samen met Sunvest en werd drie jaar geleden gelanceerd. Inmiddels zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente en de buurt. Naar aanleiding van die gesprekken en de binnengekomen zienswijzen is het plan aangepast. Dat vertelt Vincent Hulshof tijdens de raadscommissievergadering. Het is nu aan de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Door Kyra Broshuis

Maximaal hoogte nu 1.60 meter
“De eerdere opstelling op oost-west vervalt, de opstelling komt nu op het zuiden. Daarnaast is de maximale hoogte aangepast van 2.50 meter naar 1.60 meter. Ook hebben we de landschappelijke inpassing verbeterd en wel op zo’n manier dat de inpassing, ook na eventuele ontmanteling van het zonnepark, van kracht blijft”, legt Hulshof uit. Hij voegt eraan toe dat het park belangrijk is voor Oost Gelre om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. ”We hebben in de plannen zoveel mogelijk rekening gehouden met alle belanghebbenden.”

Geen landbouwgrond voor energietransitie
De NLOG zijn niet enthousiast, zo laat Boschker van deze partij weten. “In dit voorstel wordt vruchtbare landbouwgrond opgeofferd voor de energietransitie. Dat is tegen de plannen uit het coalitieakkoord. Daarin staat immers dat landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven; de coalitie houdt zich hiermee dus niet aan haar eigen beleid en het zonnepark moet er blijkbaar koste wat kost komen. Er is in Oost Gelre nog geen beleidskader voor grootschalige energieopwekking, dat is toch wel beschamend. Nu is er een particulier initiatief waar wetgeving bij gezocht moet worden. Dit is de verkeerde volgorde! Alle zienswijzen zijn door de gemeente ongegrond verklaard. Is dit de slager die zijn eigen vlees keurt? Alles onder het mom van pilot. Het is beter om het zonnepark op het retentiegebied, een kilometer verderop, te plaatsen. Dat is pas efficiënt inrichten van de openbare ruimte.”

Zonder agrarische grond redden we het niet
D66’er Jarno Hilge zegt ook tegen het onttrekken van landbouwgronden te zijn maar ‘een pilot als deze zou heel goed zijn’. De PvdA zegt aangenaam verrast te zijn over dit initiatief. “Het is een mooi plan en goed ontwikkeld”, zegt voorman Klein Tank. ¨Wij waren aangenaam verrast over dit initiatief. We zijn ons gaan verdiepen en dat heeft ons gesterkt in onze mening dat het een goede ontwikkeling is. De mogelijkheid om te kunnen participeren is goed. Agrarische grond in gebruik nemen voor energietransitie, we komen er niet als we dat niet doen. Het is een illusie om te bedenken dat dat anders kan en we moeten het ook in proportie zien. Bovendien is het een agrarisch ondernemer die hier het initiatief neemt. Bragt van het CDA zegt dat het plan uitstekend past in het programma om in 2030 energieneutraal te zijn. “We hebben in die beleidsnota uitgesproken dat zonnepanelen op daken de voorkeur hebben. Maar veel agrariërs zullen stoppen in de toekomst; het economische perspectief voor zonnepanelen is een goede oplossing. Deze beslissing gaat over 25 jaar en daarom moeten we wel nauwkeurig toetsen.” Wopereis van de VVD zegt dat het plan veel invloed op het landschap heeft. “In hoeverre is er gekeken naar alternatieve plaatsen?” vraagt hij.

1% van de landbouwgrond
Wethouder Marieke Frank legt uit het dat zonnepark een bedrijfsbestemming krijgt maar dat het perceel wel uitsluitend voor een zonnepark is bedoeld en niet voor andere bedrijfsactiviteiten. “In december hebben we het beleidskader vastgesteld voor grootschalige energieopwekking. Ongeveer 50 hectare, nog geen 1% van de landbouwgrond in onze gemeente, aan zonnepanelen hebben we nodig om het doel te behalen. We moeten inderdaad wel eerst kijken naar niet-landbouwgronden. Daar is helaas niet veel mogelijk. Zonder landbouwgrond redden we het niet.”

Vraag van de consument
Initiatiefnemer Hulshof zegt dat een weiland met zonnepanelen qua landschappelijke inpassing beter is dan op alle daken in het buitengebied panelen plaatsen. “Daarbij wordt landbouwgrond niet altijd gebruikt voor voedselproductie maar ook voor bijvoorbeeld sierbloementeelt. We hebben veel overleg gehad met Lievelds Belang maar hun standpunt is: als we met jullie in zee gaan bekennen we kleur en we vertegenwoordigen iedereen in Lievelde; dus dat is moeilijk. Wat betreft de onttrekking van landbouwgrond gaat het maar om 0,1% van het totaal in Oost Gelre. Ik ben ondernemer en er is vraag naar groene energie. Ik wil produceren waar de consument om vraagt. En uiteraard is het ook broodwinning voor ons.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten