Op dit perceel aan de Waalderweg 13 komen drie extra woningen.
Op dit perceel aan de Waalderweg 13 komen drie extra woningen. (Foto: Kyra Broshuis)

Drie extra woningen in oude school Mariënvelde

MARIËNVELDE- Het college van de gemeente Oost Gelre heeft een principebesluit genomen over het voormalige schoolgebouw aan de Waalderweg 13 in hartje Mariënvelde. Er mogen drie woning worden gerealiseerd in het gebouw, zo vertelt wethouder Marieke Frank. In het schoolgebouw was later een breimodefabriek gevestigd met de naam Uniwear maar sinds enkele jaren staat het gebouw grotendeels leeg. De drie wooneenheden worden in het bestaande gebouw gerealiseerd.

Door Kyra Broshuis

Straks vier woningen op het perceel
“Op het perceel Waalderweg 13 is al een bedrijfswoning aanwezig met daarnaast het leegstaande gebouw. De bedrijfswoning en het bedrijfsgebouw zijn gelegen in de bestemming ‘bedrijf’. Na realisatie van de gevraagde drie wooneenheden in het bestaande gebouw zijn er vier woningen op het perceel aanwezig. De bestemming zal moeten worden aangepast waarna de bedrijfswoning en het bedrijfsgebouw in de bestemming ‘wonen’ komen te liggen” zo legt de wethouder uit. “Dan komt de locatie meer in lijn met de al aanwezige woningen in de directe omgeving van het perceel. Deze wooneenheden staan al genoemd in de woonvisie kleine kernen die we onlangs gepresenteerd hebben. Het is mooi dat we nu echt aan de slag kunnen met de extra woningen in de kern van Mariënvelde.”

Akoestisch onderzoek en bodemonderzoek
De te realiseren woningen hebben een zogenaamd acceptabel woonoppervlak. Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen wordt ambtelijk uitgegaan van een minimaal woonoppervlak van 50-55 m2. De te realiseren wooneenheden hebben een oppervlak van meer dan 100 m2. Voordat er een start kan worden gemaakt met de bouw moet er nog wel een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er geen geluidsoverlast is van de panden met een maatschappelijke en horecabestemming in de directe nabijheid. Ook wordt er bodemonderzoek uitgevoerd om te bepalen of de ondergrond van de nieuwe woningen niet vervuild is en geschikt is om op te wonen. De nieuwe woningen zijn niet speciaal bestemd voor een bepaalde doelgroep, zo zegt de wethouder.

Meer berichten