Foto:

Route du soleil

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Zo ook voor de gemeenteraad van Oost Gelre. Maar voordat de raad echt op vakantie kan, moesten er 16 juli nog een aantal pittige besluiten genomen worden over muziek, school en zonnepark.

Muziek
Al jaren kampt muziekschool Boogie Woogie met forse financiële problemen. De gemeente Oost Gelre heeft regelmatig de knip getrokken om te voorkomen dat de muziekschool financieel ten onder zou gaan. Ook nu weer werd er om een bijdrage gevraagd van 177.000 euro waarvan 60% nodig zou zijn om de overheadkosten te dekken! Dit percentage is ons veel te hoog en daarom hebben wij gezegd: dit kan ook anders! Oost Gelre heeft acht zeer actieve muziekverenigingen. Het organiseren van goed muziekonderwijs is voor hen van levensbelang. En daar staat het CDA voor. In overleg met muziekverenigingen is hiervoor een oplossing gevonden. Boogie Woogie krijgt daarom het komende jaar nog maar de helft van de gevraagde subsidie waarmee het tot juni onderwijs kan geven en de kans heeft zich zo te reorganiseren dat het muziekles kan blijven geven in een nieuwe, goedkopere structuur. Daarnaast krijgen de muziekverenigingen een extra subsidie om veel meer zelf hun eigen muziekonderwijs te organiseren. Een mooi voorbeeld van 'eigen kracht' waarmee de zon kan blijven schijnen voor onze muziekverenigingen.

School
Al jaren is bekend dat het gebouw van basisschool St. Willibrordus in Groenlo 'op' is en dringend aan vervanging toe is. Iedereen snapt dit, en het CDA heeft dan ook regelmatig aangegeven dat hier haast mee gemaakt moet worden. Het CDA heeft in het verleden ook aangegeven dat voor een nieuw IKC in Groenlo, onderzocht moest worden of de locatie aan de Buitenschans (De Bron) hiervoor geschikt is. Het college stelde nu voor om voor zowel het IKC als de St. Willibrordus opnieuw een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek zou wederom een vertraging opleveren van de nieuwbouwplannen voor St. Willibrordus. Dit gaan we dus niet doen! Mede dankzij het CDA hoeft er voor St. Willibrordus niet opnieuw van alles onderzocht te worden en kan nu snel, als een rijzende zon, met de nieuwbouw begonnen worden.

Zonnepark
Over de plannen voor een acht hectare groot zonnepark aan de Nieuwendijk in Lievelde hebben wij als CDA lang met elkaar gediscussieerd. Het was voor ons een lastige afweging. We willen eigenlijk niet dat kostbare/vruchtbare landbouwgrond gebruikt gaat worden voor een zonnepark, terwijl er bijvoorbeeld nog daken zijn waarop je ook zonnepanelen kunt neerleggen. We hebben goed geluisterd naar de voor- en tegenargumenten en uiteindelijk besloten om met het zonnepark aan de Nieuwendijk in te stemmen. Wat bij ons de doorslag gaf, was dat dat alleen zonnepanelen op daken niet voldoende zijn om energieneutraal te worden. We hebben een zeer beperkt aantal hectare landbouwgrond nodig (één à twee procent) om de klimaat doelstellingen te halen. Omdat het om een beperkt gelimiteerde hoeveelheid hectare gaat en duurzaamheid (rentmeesterschap) bij het CDA zeer zwaar weegt, mag wat ons betreft de zon op de Nieuwendijk haar best gaan doen om 3000 huishoudens van energie te voorzien.

Het CDA Oost Gelre wenst u een fijne, zonnige vakantie!

Fractie CDA Oost Gelre:
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
Rene Plaggenburg 06-53395335

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden