CDA vreest voor komst Noordtak Betuwelijn

‘Stel dat de lijn er komt, welke voorwaarden gaan we als Achterhoek daaraan verbinden’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- Het is een bericht dat komt en gaat; de mogelijke Noordtak van de Betuwelijn dwars door de Achterhoek. Afgelopen weken kwam de lijn weer in het nieuws omdat RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking Betuwelijn) een rapport bekend maakte met daarin de uitslag van een scan. Volgens RONA is de nieuwe Noordtak de beste oplossing voor de overlast die aanwonenden van diverse spoorlijnen nu ondervinden van het goederenvervoer. ‘Goedkoper én effectiever dan aanpassingen van het bestaande spoor’, zo laat RONA weten. De nieuwe Noordtak zou leiden tot veel minder overlast; zo’n 600 mensen zouden last kunnen krijgen van die tak, tegenover 6500 in de huidige situatie. In de Achterhoek is men over het algemeen fel tegen de komst van de spoorlijn die dan langs de N18 zal komen te liggen.

Dwars door de Achterhoek
Ook het CDA in Oost Gelre maakt zich zorgen, zo zegt Walter Leemreize van die partij. “De staatssecretaris was enthousiast over het lobbyrapport van RONA en ze zou toegezegd hebben dat er na het zomerreces gekeken wordt hoe burgerorganisaties betrokken kunnen worden bij deze toekomstplannen. Aangezien deze Noordtak dwars door de Achterhoek gepland is, had de staatssecretaris natuurlijk moeten zeggen: Hoe de Achterhoekse burgerorganisaties betrokken kunnen worden bij de toekomstplannen”, vindt Leemreize. Hij vervolgt: “Voor alle duidelijkheid: het CDA is tégen een Noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek zoals die thans door het RONA wordt gepresenteerd. Deze lijn levert, zoals deze nu is gepresenteerd, de Achterhoek helemaal niets op. Alleen maar overlast en aantasting van het landschap. Maar stel nu dat deze lijn er, onder bijvoorbeeld internationale druk, toch gedwongen moet komen, welke voorwaarden gaan we dan als Achterhoek hieraan verbinden?” Het CDA wil van het college weten met welke concrete acties de Achterhoekse burgers bij het proces betrokken worden en welke acties het college en de thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid zal ondernemen om, indien nodig, een gedragen voorwaardenpakket op te stellen.

Eerst voldoende informatie inwinnen
Wethouder Karel Bonsen zegt dat de discussie over de Noordtak al jaren speelt. “In 2014 waren de standpunten van het college, de raad en de Regio Achterhoek allemaal negatief. We gaan de nieuwe ontwikkelingen bespreken bij de Thematafel. Als college willen we eerst voldoende informatie inwinnen en dan pas een standpunt innemen. Uiteraard nemen wij daarin de mening van de raad en de burgers mee.” Paul Wallerbos van OOG vraagt zich af of het CDA wel echt tegen is. “De deur wordt door jullie nu wel op een kier gezet met de vraag over een voorwaardenpakket.” Volgens Leemreize is het CDA principieel tegen ‘maar het kan zijn dat we gedwongen worden mee te werken. Daarom willen we heel goed nadenken over welke voorwaarden we daaraan willen verbinden’.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden