CDA en VVD willen dat de muzieklessen centraal staan en niet het instituut Boogie Woogie.
CDA en VVD willen dat de muzieklessen centraal staan en niet het instituut Boogie Woogie.

Subsidie Boogie Woogie stopt per juli volgend jaar

OOST GELRE- Het rumoer rondom muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk houdt aan. De muziekschool verzorgt muziekonderwijs voor de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. De school verkeert al tijden financieel in zwaar weer. De gemeente Oost Gelre heeft eerder al eenmalig 88.400 euro verstrekt ter dekking van het liquiditeitstekort en eenmalig 18.000 euro voor de financiering van het businessplan. Het college stelt nu voor een verlaagde subsidiebijdrage voor het jaar 2020 van maximaal 177.000 euro aan Boogie Woogie te verstrekken en een bedrag van 30.000 euro in te zetten voor de gesubsidieerde muziekverenigingen van Oost Gelre.

Door Kyra Broshuis

Muzieklessen centraal, niet het instituut Boogie Woogie
Voor CDA en VVD gaat dat niet ver genoeg en zij dienen dan ook gezamenlijk amendement in op het raadsvoorstel. Niek Bragt (CDA) en Kees Porskamp (VVD) hierover: “Ons voorstel is een subsidiebijdrage voor januari 2020 tot en met juni 2020 van 88.500 euro voor de organisatie en uitvoering van alle hafa (harmonie en fanfare) lessen tot en met 21 jaar voor 93 leerlingen te verstrekken. Daarnaast een bedrag van 30.000 euro in te zetten voor de gesubsidieerde muziekverenigingen van Oost Gelre in 2020.” Bragt en Porskamp benadrukken dat de muzieklessen centraal moeten staan en niet het instituut Boogie Woogie. Porskamp zegt te willen investeren in muziekonderwijs en niet in onroerend goed. Bragt geeft aan dat subsidie die voor meer dan de helft naar overhead gaat, niet acceptabel is. Alleen D66 stemt niet in met amendement.

Geen oude schoenen weggooien
Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat het amendement een ‘begaanbare weg is voor het college’: “Het gaat om goed muziekonderwijs en we willen geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben. Dat is in dit voorstel goed gedekt. De relatie met Boogie Woogie is hiermee ook niet direct beëindigd wanneer de muziekverenigingen de lessen niet voor elkaar krijgen. Als Boogie Woogie de overheadkosten fors naar beneden krijgt, kunnen ze een rol blijven spelen. Wij hebben veel vertrouwen in de muziekverenigingen en we zijn er inderdaad niet om een instituut in de benen te houden. In Aalten is besloten te subsidiëren tot augustus 2020.” Oost Gelre subsidieert nu dus nog tot 1 juli 2020. De acht muziekverenigingen in Oost Gelre hebben een half jaar de tijd om een plan uit te werken om het muziekonderwijs zelf uit te voeren. De gemeenteraad wil daarover begin 2020 een definitief besluit nemen.

Meer berichten