De kranslegging bij het herdenkingsmonument. Foto: Theo Huijskes
De kranslegging bij het herdenkingsmonument. Foto: Theo Huijskes

Voor de negende maal Veteranendag Oost Gelre

OOST GELRE - Afgelopen zaterdag vond voor het negende achtereenvolgende jaar de Veteranendag van en in de gemeente Oost Gelre plaats. En zoals te doen gebruikelijk werd de dag opgestart met een kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Onder anderen burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre en voorzitter Gerard Boink van de gemeentelijke Veteranendagcommissie legden onder grote belangstelling een krans. Aansluitend vond er in zaal Beneman in Vragender een bijeenkomst plaats voor de veteranen. Eregast hierbij was deze keer Cees Aarts, voorzitter van de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen.

Door Theo Huijskes

De gemeente Oost Gelre telt in totaal circa 150 veteranen, waarvan er nog ruim 50 in leven zijn. Iemand wordt als veteraan aangemerkt wanneer hij als voormalig militair ons land heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee gelijk te stellen situaties. Daaronder vallen ook de internationale vredesmissies. Dit betekent dat naast de oudere garde, van bijvoorbeeld voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), ook jongeren kunnen behoren tot het veteranenlegioen. Bij het herdenkingsmonument sprak burgemeester Annette Bronsvoort een welkomstwoord sprak. Ook geestelijk verzorger Ko Sens, krijgsmacht-predikant bij het Veteraneninstituut Nederland, was aanwezig namens het Ministerie van Defensie. Een muzikaal eerbetoon werd ten gehore gebracht door de Harmonie St. Caecilia. Werd de herdenking begonnen met het leggen van kransen, de afsluiting ging gepaard met vele direct of indirect betrokkenen, die de moeite namen om bloemen te leggen bij het herdenkingsmonument.

Samen zijn en samen doen
Tijdens het samenzijn in Zaal Beneman in Vragender heette Gerard Boink de aanwezigen welkom. Boink liet daarbij weten trots en dankbaar te zijn voor het werk en de aandacht die de gemeente Oost Gelre aan de jaarlijkse Veteranendag besteedt. Burgemeester Annette Bronsvoort noemde een en ander in haar toespraak de normaalste gang van zaken. "De lokale Veteranendag behelst immers samen zijn en samen doen en dat ook binnen onze eigen samenleving. Maar wel met de aantekening dat dit niet alleen aandacht krijgt op de dag zelf, maar gedurende het gehele jaar. En dat daarbij één keer per jaar een bijeenkomst wordt gepland bij het herdenkingsmonument, is een bijzonder goede zaak. Juist die momenten moeten wij met ons allen koesteren", aldus Annette Bronsvoort, die tevens alvast een voorschot nam op het jaar 2020, waarin het 75 jaar is geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden is bevrijd.

Blijvende aandacht
Cees Aarts hield een boeiend betoog over de gepleegde inzet voor de uiteindelijke erkenning van de Nederlands-Indië- en de Nieuw Guinea-veteranen. Zoals bekend was de erkenning en de opvang van veteranen, zoals die heden ten dage plaatsvindt, in het verleden nog ver te zoeken. Het resultaat van de inzet is - naast erkenning en waardering - dat de nodige faciliteiten voor de betreffende veteranen zijn verwezenlijkt. Voorzitter Gerard Boink tipte nog aan dat ondanks bijna 75 jaar vrede zaken als vrijheid en veiligheid geen automatismen zijn. "Deze verworvenheden mogen niet worden verkwanseld. Aan vrede en veiligheid moet actief en constant worden gewerkt, daar moeten offers voor worden gebracht. Dat weten vooral onze veteranen die door onze regering voor vaak langere tijd zijn gestuurd om zich in te zetten voor vrede en veiligheid, waar ook ter wereld. Soms worden vraagtekens gezet bij Nederlandse bijdragen aan internationale missies, maar wij hier in ons veilige, welvarende en geweldig goed georganiseerde Nederland hebben de morele plicht om ons ook in te zetten voor vrede, veiligheid en gerechtigheid op andere plaatsen in de wereld. En vergeet niet dat onrust en onveiligheid elders in de wereld vaak ook direct of indirect ons bestaan hier bedreigen. Vandaag is een dag dat we respect willen tonen voor onze veteranen en hun thuisfront en hen willen eren en bedanken voor de inspanningen, die zij in naam van ons Koninkrijk hebben geleverd."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden