Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

OOG stapt uit Achterhoekraad

Tijdens de Achterhoekraad van maandag 23 september heeft OOG bij monde van René Hoijtink (OOG-vertegenwoordiger in de Achterhoekraad) meegedeeld dat OOG zich per direct terugtrekt uit de Achterhoekraad.

OOG was van meet af aan een voorstander van constructieve samenwerking hetgeen overigens op tal van punten in de Regio Achterhoek al jarenlang gebeurt. Voorbeelden van die samenwerking zijn de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en Regionaal Industrieterrein Laarberg.

De Achterhoekraad en Achterhoek Board vertragen echter nu dit constructieve proces en kosten daarnaast nodeloos veel geld en vooral energie. De democratische legitimatie ontbreekt; u als burger heeft geen enkele zeggenschap in de totstandkoming van de Achterhoek Board (het Achterhoekse College van Burgemeester en Wethouders). De voordracht, afgelopen maandag, van een nieuw lid van de Achterhoek Board, Marijke van Haaren, was beeldend voor de manier waarop de boardvoorzitter, de heer Boumans, omgaat met de lokale democratie. Overigens twijfelen wij niet aan de capaciteiten van mevrouw Van Haaren, maar tijdens de benoeming werden de spelregels voor het profiel opeens veranderd zonder hierover met de Achterhoekraad van gedachten te wisselen. Dertig procent van de Achterhoekse inwoners hebben in 2018 gekozen voor een lokale partij, maar toch is in de Achterhoek Board geen enkele lokale partij vertegenwoordigd. De heer Boumans, burgemeester van Doetinchem, en voorzitter van de Achterhoekraad, loopt hiermee weg voor zijn rol als hoeder van de lokale democratie.
Als lokale partij zullen en kunnen wij nooit toestaan dat de democratie op grotere afstand van de burgers wordt gezet, want dat is namelijk wat er nu gebeurt. Zeker in een tijd waarin het ontwikkelen van kleinschalige burgerinitiatieven wordt gestimuleerd is het contraproductief om de besluitvorming naar een Achterhoekraad te tillen. Het CDA/VVD-blok in de Achterhoek Board leidt ertoe dat lokale partijen buitenspel worden gezet.

Het artikel in de Gelderlander van juli waarin de heer Boumans dreigt met een gemeentelijke herindeling, indien de door hem gewenste resultaten niet worden bereikt, is alles zeggend over de manier waarop de heer Boumans in de wedstrijd zit. De heer Boumans veroorlooft het zich daarnaast om in het gewraakte artikel te refereren aan gesprekken met ondernemers. Wie zijn die ondernemers? Blijkbaar kunnen deze ondernemers de heer Boumans met een boodschap wegsturen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ondernemers niet het gedachtegoed van alle ondernemers vertegenwoordigen.

OOG blijft graag samenwerken met andere gemeenten en organisaties op basis van gelijkwaardigheid, inhoud en vertrouwen en wij hopen dat anderen zich op deze basis bij ons blijven aansluiten.

Namen de fractie van OOG, Ronald Willering

Meer berichten