De gemeente Oost Gelre staat open voor zonneparken van minimaal 2 ha. Foto: Kyra Broshuis
De gemeente Oost Gelre staat open voor zonneparken van minimaal 2 ha. Foto: Kyra Broshuis (Foto: Kyra Broshuis)

Drie partijen voor aanleg zonneparken

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre is afgelopen zomer gestart met een inschrijfmogelijkheid voor de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken in de gemeente. Een tenderproces is een proces dat werkt via het systeem van inschrijving. Bij de zonneparken in de gemeente gaat om om parken met een oppervlakte van meer dan twee hectare. Initiatiefnemers kunnen zich inschrijven en een goed plan is daarbij essentieel. Zo wil de gemeente grip houden op het aantal zonneparken maar ook op de kwaliteit en de omvang. Financiële participatie moet onderdeel zijn van het plan. De gemeente wil dat de omgeving mee profiteert van de opbrengst.

Door Kyra Broshuis

Wat is de planning?
Nu de eerste tranche is afgerond wil het CDA graag van de wethouder weten hoe het zit met de drie partijen die zich ingeschreven hebben. “Wij hechten als CDA grote waarde aan meervoudig grondgebruik. Kunt u aangeven hoe het daarmee staat in de plannen?”, vraagt raadslid Ard Schenk van het CDA. Hij wil ook weten hoe de verdere planning eruit ziet en wanneer bekend wordt welke partij of welke partijen in aanmerking komen voor de eventuele aanleg van een zonnepark.

Privacy
Wethouder Porskamp zegt het nu nog gaat om principeverzoeken. “Deze moeten nog ambtelijk behandeld worden. Ook in verband met de privacy van de inschrijvers kan ik hier verder geen informatie over geven. Wel is het zo dat het meervoudig ruimtegebruik één van de zaken is waar de voorstellen aan moeten voldoen. Ook hebben we kunnen constateren dat er bij alle plannen een goede onderbouwing zit.” Voor wat betreft de planning streeft het college er naar om op 12 november de plannen te behandelen een principebesluit te nemen. “Begin december zal dan een en ander openbaar worden gemaakt. Daarna komen uiteraard nog zaken als wijzigingen van de bestemmingsplannen aan de orde”, zo legt Porskamp uit.

De beleidsregels zijn samengevat in de ‘Beleidsregel planologische medewerking zonneparken groter dan 2 ha in het buitengebied van Oost Gelre’. Die is te vinden op de pagina Energieneutraal Oost Gelre van de gemeente Oost Gelre.

Meer berichten